Tillit och trygghetskänsla speciellt viktiga just nu

16.03.2022 kl. 15:14
Riksdagen förde idag responsdebatt om statsrådets redogörelse för den inre säkerheten. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande lyfte riksdagsledamot Mikko Ollikainen fram vikten av säkerhetsmyndigheternas roll och det förebyggande arbetet.

– Den utrikes- och säkerhetspolitiska situationen i Europa just nu har ökat behoven av att ställa frågor som berör vår egen och landets säkerhet. I vår demokratiska rättsstat är tillit en grundsten för tryggheten, och det generellt sett stora förtroendet för myndigheter är något vi ska värna om. Medborgarnas känsla av trygghet är viktigt och hjälp ska finnas till hands när det behövs. I samhället ska människor bli hörda och sedda, på alla nivåer, säger Ollikainen.  
 
I redogörelsen fastställs Finlands politik för den inre säkerheten för de kommande åren. Målet är att säkra att den inre säkerheten fortsätter att utvecklas så att Finland i framtiden är ett allt tryggare land för alla människor och människogrupper. 
 
 – I arbetet för den inre säkerheten är det viktigt att trygga verksamhetsförutsättningar för myndigheter som står i nyckelposition. Till exempel i Pargas har man svarat på efterfrågan av närpolispatrullering genom att återinrätta byapoliser, och detta kunde mycket väl även tillämpas på andra ställen.
 
 – Samtidigt får vi inte glömma att satsa på även de indirekta trygghetsskapande åtgärderna. Delaktighet i samhället, god utbildning åt barn och unga, och bekämpningen av inlärningsklyftor. Vi vet att socialt illamående och utslagning är risker för den inre säkerheten, och det måste tas på allvar, menar Ollikainen.
 
Ollikainen betonade även behovet av att fästa uppmärksamhet vid den ökade informationspåverkan som sker i världen. Speciellt under coronapandemin har spridningen av konspirationsteorier och desinformation varit märkbar, där syftet är att skapa klyftor och misstro i samhället. 
 
 –  Mångsidig utbildning är ett grundläggande sätt att motverka informationspåverkans negativa följder. Vi har i Finland ett starkt utbildningssystem och det här ska vi fortsätta utveckla. Det är genom utbildning som vi ytterligare stärker finländarnas mediekompetens, säger Ollikainen.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2023

Gruppanförande 20.9.2022, ledamot Anders Adlercreutz.
20.09.2022 kl. 13:26

Jämställdhetspolitiska redogörelsen

Gruppanförande hållet 14.9 2022 av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2022 kl. 14:55

Planen för de offentliga finanserna 2023-2026

Gruppanförandet hölls av ledamot Bergqvist
15.06.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om säkerhetsläget och Nato-ansökan

Responsdebatt, Gruppanförande 17.5.2022, Eva Biaudet.
17.05.2022 kl. 12:58

NATO-MEDLEMSKAP

Gruppandörandet hållet av gruppens ordförande ledamot Anders Adlercreutz.
16.05.2022 kl. 11:46

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Responsdebatt, Gruppanförande 11.5.2022, Mats Löfström
11.05.2022 kl. 15:00

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00