Krigets enorma effekter på vardagen

12.03.2022 kl. 14:11
Två veckor har gått sedan Rysslands hemska invasion av Ukraina.

Konflikten har enorma följder, sorgliga och förfärliga, då miljontals oskyldiga drabbas. Följdernas olika skepnader visar sig även hos oss och enligt Finlands Bank påskyndar konflikten inflationen och bromsar den ekonomiska tillväxten. Bränslepriserna har skjutit i höjden men även tillgången på råvaror och material förväntas påverkas.

För snart två år sedan skrev jag i Sydin en kolumn om den viktiga försörjningsgraden och bland annat att vi är bättre förberedda än Sverige för kriser. Då var det coronan som ställde till det, nu kriget ganska nära oss.

I torsdags fick vi igen höra att vår försörjningsberedskap är god. Bränsle finns för fem månader, spannmål för sex månader och läkemedel upp till 10 månader. Som litet land är vi 80% självförsörjande matväg, och generellt äter vi mycket inhemskt. Även kommunikationsnätverken har fungerat normalt och i Finland har teleoperatörer lång erfarenhet av även svårare form av beredskap. De cyberattacker som under de senaste tio åren riktats mot Ukraina har man inte blundat för i Finland och det vittnar om att vi är på många plan förberedda.

Trots god beredskap kommer den nuvarande situationen med krav som berör var och en av oss medborgare. Även om Ukraina i årtal varit Rysslands primära objekt i det så kallade ryska informationskriget har EU identifierat en stor mängd av falska nyheter som även berör Finland. Falsk information, eller ”desinformation”, kan vara speciellt tilltalande för folk som är oroliga eller som på annat sätt befinner sig i kris. En speciellt mottaglig publik för denna sorts information är de som inte annars har stark tilltro till medier. 

Rapporteringen om Ukraina är i rådande stund intensiv och i nyhetsflödet rör sig bild och text i snabb fart. Vid en krissituation ökar andelen som väljer tillförlitliga nyheter av oberoende medier, medier som dubbelkollar innan de publicerar sina nyheter.

Bland annat har tittarsiffrorna YLEs huvudnyheter på kvällen har ökat märkbart. Det är tydligt att man nu söker det senaste informationen och svar på frågor som hänger i luften. Men i allt detta är det vår skyldighet att vara på vår vakt och navigera rätt i det massiva informationsflödet. Vad är sant och vad är inte?

Vid östgränsen noterades nyligen störningarna i GPS-systemet. Till följd av detta tas en paus med flygen till Nyslott. Cyberattacker och så kallad hybridpåverkan har många dimensioner.

Viljan att hjälpa de som drabbats är enormt stor. De första krigsflyktingarna har bland annat anlänt till Österbotten. Vi kan ge dem trygghet genom till exempel boende, omsorg och hälsovård – det är det minsta vi nu kan göra.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30