Bostadsmarknaden måste fungera på ett rättvist sätt

02.03.2022 kl. 16:08
Riksdagen förde idag en debatt om statsrådets redogörelse för utvecklande av bostadspolitiken för perioden 2021–2028. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Mikko Ollikainen vikten av en bostadsmarknad som beaktar den allmänna samhällsutvecklingen och människors olika behov. 

– Debatten om bostadspolitik kommer i en tid då krig pågår i Ukraina och vi påminns om de saker som är riktigt viktiga, friheten och tryggheten i att bo i det land och på den ort man vill. Bostadsmarknaden måste fungera på ett rättvist sätt, och alla ska ha tillgång till skäligt boende till rimliga kostnader. Samtidigt måste man vara försiktig med åtgärder som menar väl men som kan ha en hämmande effekt på marknaden. Till exempel ARA-stöden varierar enligt kommungränser medan priserna för byggande inte gör det, säger Ollikainen. 


I den bostadspolitiska redogörelsen presenteras mål och lösningar till de utmaningar som gäller boende. Syftet är att göra bostadspolitiken mer långsiktig, och i redogörelsen fastställs även statens roll på en fungerande bostadsmarknad.

– Bostadsmarknaden går ställvis mycket het, och till exempel för en etta med renoveringsbehov i centrala Helsingfors kan du tvingas betala samma summa som för ett mindre nybyggt egnahemshus på landsbygden. Under coronan har dessutom kostnaderna för byggnadsmaterial skjutit i höjden, och även det har haft sin inverkan på bostadsmarknaden, menar Ollikainen.

– Det måste vara möjligt att bo var som helst i Finland, i städer, på landsbygden eller skärgården. Bostadsproduktionen måste även ses som en helhet, och inte endast med fokus på till exempel tomteffektivitet eller byggandets koldioxidutsläpp. Hela byggnadens livscykel, från materialval till återvinning, ska beaktas, säger Ollikainen.  

Regeringens bostadspolitiska redogörelse baserar sig på det arbetsgruppsarbete som utfördes 2020 och som parlamentariskt styrdes av alla riksdagspartier.

 
Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27