Förnyandet av sexualbrottslagstiftningen en historisk jämställdhetsreform

17.02.2022 kl. 16:32
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, gläder sig över regeringens förslag till reform av sexualbrottslagstiftningen som idag gavs till riksdagen. Förslaget har beretts under ledning av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– Uppdateringen av sexualbrottlagen är en ambitiös reform, som moderniserar hela tankesättet kring sexualbrott och fysisk självbestämmanderätt i lag. Det här är helt klart ett av regeringens mest betydelsefulla lagstiftningsprojekt och en historisk jämställdhetsreform, säger Blomqvist.


Genom reformen genomförs flera ändringar kring bedömningen av sexualbrott. En av de största ändringarna är att definitionen på våldtäkt ändras till att baseras på avsaknad av samtycke. Genom reformen blir samtycke även en viktig faktor i flera andra typer av sexualbrott. Bland annat uppdateras bestämmelserna kring sexuella trakasserier för att också beakta andra former av trakasseri än genom beröring.

– Att lagen i framtiden utgår från samtycke och individens integritet betyder att offrens ställning stärks. Sexuellt våld och sexuella trakasserier är än idag allt för ofta förekommande också i Finland, och är ofta kopplat till kön. Därför har reformen en oerhörd betydelse ur jämställdhetssynvinkel. Personligen hoppas jag också att den här lagen kan bidra till att på ett positivt sätt stärka attityderna och värderingarna kring jämställdhet, integritet och hänsyn till varandra i samhället överlag, avslutar Blomqvist.

 
Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2023

Gruppanförande 20.9.2022, ledamot Anders Adlercreutz.
20.09.2022 kl. 13:26

Jämställdhetspolitiska redogörelsen

Gruppanförande hållet 14.9 2022 av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2022 kl. 14:55

Planen för de offentliga finanserna 2023-2026

Gruppanförandet hölls av ledamot Bergqvist
15.06.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om säkerhetsläget och Nato-ansökan

Responsdebatt, Gruppanförande 17.5.2022, Eva Biaudet.
17.05.2022 kl. 12:58

NATO-MEDLEMSKAP

Gruppandörandet hållet av gruppens ordförande ledamot Anders Adlercreutz.
16.05.2022 kl. 11:46

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Responsdebatt, Gruppanförande 11.5.2022, Mats Löfström
11.05.2022 kl. 15:00

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00