Post ska hitta fram även på svenska!

11.02.2022 kl. 10:14
Enligt postlagen ska posttjänster finnas att tillgå på rättvisa villkor i hela landet. Men oron över att post med en svenskspråkig adress inte hittar fram har vuxit de senaste åren.

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), folktingsordförande och medlem i riksdagens kommunikationsutskott, kräver åtgärder som garanterar att postens tjänster fungerar jämlikt oberoende nationalspråk.

– Post med en svenskspråkig adress ska hitta fram på samma villkor som post med en finskspråkig adress. Så verkar läget ändå inte vara idag. Det har lett till att många personer väljer att skriva adressen på finska framom svenska för att försäkra sig om att posten faktiskt når fram. I ett land med två nationalspråk ska det inte få vara så här, säger Bergqvist. 

Det finns många exempel på där korrekta svenska adresser korrigerats till finska, skickats tillbaka eller genomgått adressutredningar vid posten. Det här leder till att posten fördröjs eller helt enkelt inte når mottagaren. Det här lyfter Bergqvist fram i det skriftliga spörsmål hon lämnat till regeringen.

– Följden har bland annat varit räkningar som levererats efter förfallodag och kallelser till läkare eller operation som inte nått patienten inom rimlig tid. Svenska Finlands folkting har kontaktats upprepade gånger de senaste åren gällande svenskspråkigas oro över posten, säger Bergqvist. 

– Posten är väl medvetet om utmaningarna med de svenskspråkiga adresserna. Trots detta verkar situationen förvärras. Jag förutsätter nu att ansvarige minister tar tag i ärendet och utreder situationen ordentligt, säger Bergqvist.

SFP-riksdagsledamöterna Veronica Rehn-Kivi, Eva Biaudet, Mikko Ollikainen, Anders Norrback och Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har även undertecknat spörsmålet.

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00