Cybersäkerheten har en allt större betydelse i en digitaliserad värld

09.02.2022 kl. 15:28
Idag presenteras statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen. Veronica Rehn-Kivi, medlem i underrättelsetillsynsutskottet framförde svenska riksdagsgruppens anförande där hon poängterade vikten av lagpaketet för den nationella säkerheten, men även för individens rättsskydd.

– Vi lever i en värld där den teknologiska utvecklingen framskrider i en snabb takt, kanske till och med snabbare än vad man på förhand kunnat förutspå. Särskilt cybersäkerheten får en allt större betydelse i dagens digitaliserade värld. Sociala medier används i allt större utsträckning och myndigheterna erbjuder alltmer elektroniska tjänster och använder sig av databaser. Det ska finnas ändamålsenliga verktyg för de behov som uppstår. Därför är det positivt att den nationella säkerheten enligt redogörelsen har förbättrats till följd av den nya lagen. Precis som planerat, har även myndigheternas möjlighet att få information om hot mot landets säkerhet och försvar effektiverats tack vare de nya befogenheterna, säger Rehn-Kivi.

 
Lagändringarna väckte tidigare diskussion om individens rättskydd. SFP och Svenska riksdagsgruppen förespråkade aktivt att de grundläggande rättigheterna alltid respekteras och lagarnas grundlagsenlighet försäkras. Dessa principer är grundpelare i vårt demokratiska system, som vi alltid ska respektera.
 
– Lagstiftning som denna blir egentligen inte någonsin färdig. Det finns ett ständigt korsdrag mellan önskemål om större myndighetsbefogenheter och krav på starkare skydd för individens privatliv. Det är viktigt att hitta balansen. Det är på de kommande regeringarnas ansvar att se till att dessa befogenheter är tillräckliga, att de används på ett ansvarsfullt sätt och att resurserna räcker. Den nuvarande regeringen ska nu stärka resurserna och förutsättningarna att tillgodose de grundläggande rättigheterna inom underrättelseverksamheten bland annat genom att möjliggöra en vikarie åt underrättelsetillsynsombudsmannen, säger Rehn-Kivi
Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00