Veckans viktigaste budskap - Ta vaccinet om du inte gjort det!

23.10.2021 kl. 13:05
Den här veckan har jag än en gång fått erfara hur viktigt det är med fungerande förbindelser. Även om vi under coronapandemin har blivit bättre på att mötas, arbeta och till och med umgås digitalt, behöver vi resa och träffas.

I tisdags skulle jag resa hemifrån till Helsingfors. Jag förväntades vara i riksdagen för att presentera lagförslaget om ändring i äktenskapslagen i plenum klockan 14. Då jag kom till Kronoby flygfält på morgonen, fick jag veta att alla inte skulle rymmas med på flygplanet. Jag var en av dem och fick ta följande tåg i stället. Jag insåg genast att jag inte skulle hinna fram i tid. Det är mycket sällsynt att riksdagen ändrar sin dagordning. Men efter diskussion beslöt man bordlägga mitt ärende med några timmar, så att jag skulle få  möjlighet att presentera och debattera mitt lagförslag om upphävande av tvångsäktenskap. Signalen i förslaget är viktig: I Finland ingår vi äktenskap av egen fri vilja! Tvingas du, ska du kunna få äktenskapet upphävt och ditt civilstånd ska gå tillbaka till vad det var före tvångsäktenskapet.

 

Riksdagens debatter går inte att sköta på distans eller från tåget, och framför allt skulle jag inte vilja ha det så. Jag är glad över att plenisalen nu är full av liv igen tack vare att vi kunnat släppa coronarestriktionerna. Jag värdesätter den debatt som förs i salen, i demokratins högborg, och uppfattar det som alldeles nödvändigt att som minister få möta riksdagsledamöterna på plats.

 

Men vart är vi då på väg gällande coronapandemin över lag? Vaccinationstäckningsgraden är nyckeln till framgång. Men ännu är det för många som inte tagit vaccinet. Läget i vår trakt i Karleby- och Jakobstadregionen är inte bra. Orsaken är att viruset sprids och det sprids framförallt bland de ovaccinerade. THL kom också under veckan med krassa besked. Om man inte har fått vaccin och är vuxen, så kommer man med säkerhet att insjukna förr eller senare, och ju äldre man är dess allvarligare! Den ovaccinerades risk att smittas är åtta gånger större än den vaccinerades och risken att man kommer att behöva sjukhusvård är 15-20 gånger högre hos den ovaccinerade. Så ta vaccinet om du inte ännu gjort det! Av dem som nu vårdas på intensiven är merparten ovaccinerade. Under den senaste veckan har personer i åldrarna 12−79 år som inte är vaccinerade tagits in på sjukhus 19 gånger oftare än personer i samma åldersgrupp som fått båda vaccindoserna. Vaccinet skyddar således både dig själv och andra.

 

Det är också med oro jag följt med situationen på våra sjukhus. Planerade operationer flyttas framåt. Tidigare riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos berättade i veckan att hennes hjärtoperation inhiberades i sista stund, på grund av att två icke vaccinerade patienter behövt platserna på intensiven i Åbo. Hon är förstås inte den enda som drabbats. Vårdpersonalen drar ett tungt lass och hur vi nu agerar härifrån framåt avgör hur vintern kommer se ut. Viruset är segt. Det kommer inte att försvinna i vinter eller nästa år. Därför hoppas jag att alla vi som kan ta vaccinet gör det. Vi är nyckelspelarna i kampen mot viruset. Lyckas vi få upp vaccinationstäckningen tillräckligt högt, ja då behövs heller inte coronapasset. Lyckas vi inte, blir coronaintyget vårt verktyg för att hålla samhället öppet så långt som möjligt.

 

Slutligen.

 

Jag har med förundran följt debatten om jämställdhetsdeklarationen i Larsmo. Det borde inte vara så svårt att skriva under att jämställdhet, som betyder att alla ska behandlas lika, är något att sträva efter, i hela vårt samhälle och alla kommuner - också i Larsmo!

 

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Interpellation om nedskärningarna i yrkesutbildningen

Gruppanförande 15.3 2017, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
15.03.2017 kl. 15:00

Regeringens försvarspolitiska redogörelse

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 8.3.2017
08.03.2017 kl. 15:04

Remissdebatt om landskapsmodellen

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen 7.3 2017
07.03.2017 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen 1.3 2017
01.03.2017 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om beredningen av lagstiftningen

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande, riksdagsledamot Eva Biaudet 21.2.2017
21.02.2017 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen 15.2 2017
15.02.2017 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen, onsdag 8.2 2017
08.02.2017 kl. 14:44