Bergqvists spörsmål om skärgårdselever kan leda till lagändring

02.07.2021 kl. 11:46

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) ställde i våras ett skriftligt spörsmål om inkvarteringsersättningen i den nya läropliktslagen. Kriterierna för beviljandet av inkvarteringsersättning tar inte förhållanden i skärgården i beaktande, vilket sätter skärgårdselever i en ojämlik sits. En lagändring kan vara aktuell för att rätta till det här missförhållandet, det framkommer i undervisningsminister Saramos svar till spörsmålet. 

- Det var kontakten från oroliga föräldrar i skärgården som ledde till spörsmålet och jag är glad att man på ministeriet nu går vidare med problemet, säger Bergqvist. 

En läropliktig kan beviljas inkvarteringsersättning om färdvägen från den läropliktiges hem till närmaste gymnasium eller yrkesläroanstalt överstiger 100 kilometer och om den läropliktige inte har möjlighet att bo i läroanstaltens avgiftsfria internatboende. 

- I skärgården fungerar inte den här gränsdragningen där färdvägen kan vara kortare än 100 kilometer men själva resetiden ändå så lång att det inte i praktiken går att pendla dagligen. Det här lyfte jag upp i spörsmålet och den responsen har ministern även besvarat, säger Bergqvist. 

Enligt undervisningsministerns svar kommer effekterna av utvidgningen av läroplikten att övervakas och observerade missförhållanden kommer att åtgärdas, bland annat genom att vidta lagändringar som anses nödvändiga. 

- Då stora reformer genomförs är det viktigt att man följer upp vilka effekterna är i praktiken så att eventuella missförhållanden kan rättas till. Jag är glad att man på ministeriet tar tag i saken så att lagen ska uppfylla sitt syfte om att garantera en avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla, oberoende var man bor, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00