Henriksson vikarierar statsministern

11.07.2021 kl. 10:18
Justitieminister Anna-Maja Henriksson är statsminister Sanna Marins ställföreträdare under tiden 12.7 och 17-18.7, medan statsministern är på semester.

I enlighet med grundlagens 66 § om statsministern har förhinder, sköts statsministerns uppgifter av den minister som utsetts till ställföreträdare och om också denna minister är förhindrad, av den minister som är äldst till tjänsteåren. Statsministerns första ställföreträdare är finansminister Annika Saarikko, andra ställföreträdare utrikesminister Pekka Haavisto, tredje ställföreträdare justitieminister Anna-Maja Henriksson och fjärde ställföreträdare familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, osv i enlighet med tjänsteålder.


 
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00