Tidtabellen för pneumokockvaccination av riskgrupper och de som är berättigade till gratis vaccination bör meddelas

08.07.2021 kl. 10:14

I statens budgetproposition för år 2021 reserverades 0,3 miljoner euro för utvidgande av det nationella vaccinationsprogrammet för att omfatta pneumokockvaccination av riskgrupper. ”För att informationen ska nå riskgrupperna och de som är berättigade till gratis vaccination är det viktigt att meddela om detta i god tid. En klar kommunikation är en förutsättning för att vi ska nå en tillräckligt hög vaccinationstäckning”, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) som lämnat in ett skriftligt spörsmål i ärendet.

 Tills vidare har man inte offentligt definierat de riskgrupper som hör till utvidgningen av det nationella vaccinationsprogrammet och man har inte heller informerat om tidtabellen för när vaccinationerna börjar.

Världshälsoorganisationen WHO har betonat vikten av influensa- och pneumokockvaccin i förebyggandet av luftvägsinfektioner. Utöver coronaviruset kan sjukdomar orsakade av säsongsinfluensa och pneumokock kräva sjukhus- och intensivvård. Det är ändå möjligt att skydda sig mot dessa sjukdomar med vacciner.

I Finland har man tills vidare erbjudit pneumokockvaccin i det nationella vaccinationsprogrammet gratis endast för barn under fem år och för personer som fått stamcellstransplantation. I Danmark har man sedan april 2020 erbjudit gratis pneumokockvaccin som del av det nationella vaccinationsprogrammet till riskgrupper och över 65-åringar för att lätta på trycket på hälsovården som coronaepidemin orsakat. I Sverige beslöt riksdagen enligt utskottets förslag i november 2020 att i fortsättningen erbjuda gratis pneumokockvaccin för medicinska riskgrupper och för över 75-åringar.

”Enligt sakkunniga minskar pneumokockvaccin på hälsovårdskostnaderna med att minska på den vård som krävs som orsakas av pneumokock i specialsjukvården, bashälsovården och i socialvården. Finland borde ta efter de andra nordiska länderna och utvidga vuxnas pneumokockvaccinprogram efter ålder och riskgrupper”, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00