Sysselsättningsgraden måste höjas

28.06.2021 kl. 16:03
Riksdagen har idag fört en responsdebatt om planen för de offentliga finanserna.

I svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi vikten av att höja sysselsättningen och av en växande ekonomi för att trygga välfärdsstatens funktioner.


- För att höja sysselsättningsgraden är det viktigt att regeringen ännu under denna period ger propositioner om att underlätta tillgången av utländsk arbetskraft, att man i verkställandet av vårdreformen också fokuserar på att främja psykisk hälsa, och att man underlättar de partiellt arbetsföras situation i samband med socialskyddsreformen, säger Rehn-Kivi.

Svenska riksdagsgruppen gläder sig över att arbetet för att öka forskning, utveckling och innovationsverksamhet satt igång. Med tanke på ekonomin är det viktigt att Finland klarar sig också internationellt.

I anförandet betonade Rehn-Kivi att vi måste stävja statens skuldsättning och att arbetet med att få kommunernas ekonomi i skick påbörjas.

- Många kommuner har länge kämpat med arbetsmängden och ökande social- och hälsovårdskostnader. Nu då social- och hälsovårdskostnaderna överförs till välfärdsområdena har kommunerna möjlighet att fokusera på de andra viktiga uppgifterna och på en hälsosam ekonomi, säger Rehn-Kivi.

Svenska riksdagsgruppen betonar att satsningar bör göras på bland annat rättsvården, växande skillnader i inlärningen, ökande psykiska problem och långsamma myndighetsbeslut. Totalskattegraden får ändå inte öka utan fokus måste sättas på att hitta hållbarare lösningar.  
Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30