Sysselsättningsgraden måste höjas

28.06.2021 kl. 16:03
Riksdagen har idag fört en responsdebatt om planen för de offentliga finanserna.

I svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi vikten av att höja sysselsättningen och av en växande ekonomi för att trygga välfärdsstatens funktioner.


- För att höja sysselsättningsgraden är det viktigt att regeringen ännu under denna period ger propositioner om att underlätta tillgången av utländsk arbetskraft, att man i verkställandet av vårdreformen också fokuserar på att främja psykisk hälsa, och att man underlättar de partiellt arbetsföras situation i samband med socialskyddsreformen, säger Rehn-Kivi.

Svenska riksdagsgruppen gläder sig över att arbetet för att öka forskning, utveckling och innovationsverksamhet satt igång. Med tanke på ekonomin är det viktigt att Finland klarar sig också internationellt.

I anförandet betonade Rehn-Kivi att vi måste stävja statens skuldsättning och att arbetet med att få kommunernas ekonomi i skick påbörjas.

- Många kommuner har länge kämpat med arbetsmängden och ökande social- och hälsovårdskostnader. Nu då social- och hälsovårdskostnaderna överförs till välfärdsområdena har kommunerna möjlighet att fokusera på de andra viktiga uppgifterna och på en hälsosam ekonomi, säger Rehn-Kivi.

Svenska riksdagsgruppen betonar att satsningar bör göras på bland annat rättsvården, växande skillnader i inlärningen, ökande psykiska problem och långsamma myndighetsbeslut. Totalskattegraden får ändå inte öka utan fokus måste sättas på att hitta hållbarare lösningar.  
Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Gruppanförande 30.11.2020, Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen
30.11.2020 kl. 15:00