Vårdreformen är en milstolpe – men arbetet fortsätter

23.06.2021 kl. 14:28
Riksdagen har idag godkänt regeringen Marins social- och hälsovårdsreform i en historisk omröstning. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz gläds över att reformen efter alla år av försök äntligen går vidare. Samtidigt poängterar han att arbetet med att utveckla modellen fortsätter.

– Vi behöver en vårdreform, och denna modell är en logisk lösning. Det finns en enighet om att det behövs en större organisation för att ta hand om social- och hälsovården, och nu har vi en bra utgångspunkt för detta. Samtidigt är det klart att välfärdsområdena ska styras demokratiskt, och detta baserar sig denna modell på, säger Adlercreutz.
 
Vårdreformen siktar på att förbättra vården, men också på att utjämna hälsoskillnaderna i den finländska befolkningen. Enligt Adlercreutz innebär detta per automatik att kostnadsöverföringar behövs.
 
– Vi mår olika bra på olika håll i Finland och mer resurser behövs där befolkningen är äldre och sjukare. Det leder till kostnadsöverföringar eftersom vi inte kan låta de totala utgifterna skena iväg. Kommunerna har idag ett stort investeringstryck och trots att inkomstbortfallet i denna modell är betydligt mindre än i den förra regeringens reformförslag är finansieringsmodellen inte oproblematisk. Därför är det skäl att noggrant följa upp kommunernas ekonomiska situation när modellen väl kört igång och justera finansieringsmodellen enligt behov.
 

Anders Adlercreutz

Gruppanföranden

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30