Vårdreformen är en milstolpe – men arbetet fortsätter

23.06.2021 kl. 14:28
Riksdagen har idag godkänt regeringen Marins social- och hälsovårdsreform i en historisk omröstning. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz gläds över att reformen efter alla år av försök äntligen går vidare. Samtidigt poängterar han att arbetet med att utveckla modellen fortsätter.

– Vi behöver en vårdreform, och denna modell är en logisk lösning. Det finns en enighet om att det behövs en större organisation för att ta hand om social- och hälsovården, och nu har vi en bra utgångspunkt för detta. Samtidigt är det klart att välfärdsområdena ska styras demokratiskt, och detta baserar sig denna modell på, säger Adlercreutz.
 
Vårdreformen siktar på att förbättra vården, men också på att utjämna hälsoskillnaderna i den finländska befolkningen. Enligt Adlercreutz innebär detta per automatik att kostnadsöverföringar behövs.
 
– Vi mår olika bra på olika håll i Finland och mer resurser behövs där befolkningen är äldre och sjukare. Det leder till kostnadsöverföringar eftersom vi inte kan låta de totala utgifterna skena iväg. Kommunerna har idag ett stort investeringstryck och trots att inkomstbortfallet i denna modell är betydligt mindre än i den förra regeringens reformförslag är finansieringsmodellen inte oproblematisk. Därför är det skäl att noggrant följa upp kommunernas ekonomiska situation när modellen väl kört igång och justera finansieringsmodellen enligt behov.
 

Anders Adlercreutz

Gruppanföranden

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Gruppanförande 30.11.2020, Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen
30.11.2020 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59