Godkännandet av social- och hälsovårdsreformen ett historiskt beslut

23.06.2021 kl. 15:21
Idag godkände riksdagen regeringens  förslag till social- och hälsovårdsreform. Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet samt medlem av den ministerarbetsgrupp som utarbetat regeringens förslag till reform, är nöjd med att reformen nu går vidare.

- Den här regeringen har lyckats med det flera andra regeringar försökt med under många års tid. Reformen behövs och innehåller många goda element. Det är bra att vi äntligen kommer framåt, säger Thomas Blomqvist.

I reformen syns SFP:s arbete särskilt gällande finansieringsmodellen, Nylands särlösning samt de språkliga rättigheterna.

- Finansieringsmodellen har varit en kritisk fråga för SFP och för oss har det varit viktigt att modellen skall vara bättre än de som tidigare presenterats. Vi har sett till att finansieringen av de nya regionerna beaktar tillväxtcentra, invandringen och mångspråkigheten. Fortfarande finns det en del utmaningar kvar, men den här modellen är ändå klart bättre än den förra regeringens förslag. Dessutom sker övergången till den nya finansieringsmodellen stegvis, vilket ger oss möjligheter att följa med förändringen och åtgärda de utmaningar som ännu finns, säger Blomqvist.

- Nylands särlösning har varit avgörande för att trygga nylänningarnas jämlika påverkningsmöjligheter och trygga att människan hålls i fokus i reformen, säger Blomqvist. Genom särlösningen delas Nyland i fem vårdområden. 

- För mig personligen och för SFP har det även varit viktigt att i reformen trygga servicen på de båda nationalspråken. Genom reformen grundas en nationalspråksnämnd med reella möjligheter att förbättra det språkliga utbudet av tjänster, säger Blomqvist. Alla ska i fortsättningen ha rätt att få vård på sitt modersmål – också i praktiken.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27