Godkännandet av social- och hälsovårdsreformen ett historiskt beslut

23.06.2021 kl. 15:21
Idag godkände riksdagen regeringens  förslag till social- och hälsovårdsreform. Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet samt medlem av den ministerarbetsgrupp som utarbetat regeringens förslag till reform, är nöjd med att reformen nu går vidare.

- Den här regeringen har lyckats med det flera andra regeringar försökt med under många års tid. Reformen behövs och innehåller många goda element. Det är bra att vi äntligen kommer framåt, säger Thomas Blomqvist.

I reformen syns SFP:s arbete särskilt gällande finansieringsmodellen, Nylands särlösning samt de språkliga rättigheterna.

- Finansieringsmodellen har varit en kritisk fråga för SFP och för oss har det varit viktigt att modellen skall vara bättre än de som tidigare presenterats. Vi har sett till att finansieringen av de nya regionerna beaktar tillväxtcentra, invandringen och mångspråkigheten. Fortfarande finns det en del utmaningar kvar, men den här modellen är ändå klart bättre än den förra regeringens förslag. Dessutom sker övergången till den nya finansieringsmodellen stegvis, vilket ger oss möjligheter att följa med förändringen och åtgärda de utmaningar som ännu finns, säger Blomqvist.

- Nylands särlösning har varit avgörande för att trygga nylänningarnas jämlika påverkningsmöjligheter och trygga att människan hålls i fokus i reformen, säger Blomqvist. Genom särlösningen delas Nyland i fem vårdområden. 

- För mig personligen och för SFP har det även varit viktigt att i reformen trygga servicen på de båda nationalspråken. Genom reformen grundas en nationalspråksnämnd med reella möjligheter att förbättra det språkliga utbudet av tjänster, säger Blomqvist. Alla ska i fortsättningen ha rätt att få vård på sitt modersmål – också i praktiken.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Gruppanförande 30.11.2020, Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen
30.11.2020 kl. 15:00