Utvecklingspolitiken bör ha en central roll i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik

09.06.2021 kl. 16:45
Riksdagen har idag fört en responsdebatt om statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse. Riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) betonade i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande vikten av att inse vidden av utrikes- och säkerhetspolitiken. 

- Utrikes- och säkerhetspolitiken är mycket mer än vapen och gemensamma övningar, även om stormakternas agerande tyvärr har lett till att frågor som gäller hård säkerhet har fått mer fokus. Utrikes- och säkerhetspolitiken är ett internationellt samarbete där parterna kan se längre bort än sina egna gränser och sin egen tid. Vårt starka budskap är att Finland i varje sammanhang bör sträva efter att främja universella mänskliga rättigheter samt att försvara rättsstaten, demokratin och jämställdheten mellan könen, säger Strand. 
 
Vidare konstaterar Strand att utvecklingspolitiken bör ha en central roll i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.
 
- I Finland har vi experter, företag och organisationer med en enorm kompetens, och med hjälp av dessa kan vi åstadkomma en verklig förändring. Vi kan till exempel vara med om att reformera regionernas energisystem och på så sätt stärka stabiliteten och den hållbara utvecklingen. Den globala maktpolitiken lever och just därför är det viktigt att Finland är en pålitlig aktör och samarbetspartner, säger Strand.
 
Strand lyfter även fram det faktum att det inte går att tala om säkerheten utan att också belysa den tekniska utvecklingen.
 
- Vi står inför en värld där artificiell intelligens kan producera mänsklig text och föra miljontals diskussioner samtidigt. Det kan vara svårt att skilja på förfalskade videor från äkta och tilliten till det vi ser och läser kan rasa. Denna teknik blir allt mer tillgänglig och därför måste vi i framtiden särskilt koncentrera oss på informationsförsvar, konstaterar Strand.

Joakim Strand

Gruppanföranden

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30