Nya vårdmetoder måste också göras tillgängliga för patienter i Finland

08.06.2021 kl. 16:17
Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om att göra nya vårdmetoder tillgängliga för patienter i Finland.

Ca 300 000 finländare har någon sällsynt sjukdom för vilken det i många fall inte finns någon vård att få. Det görs ändå stora framsteg i utvecklingen av läkemedel inom cell-, vävnads- och genterapin. Med hjälp av nya vårdformer kunde man behandla sjukdomens ursprung istället för följder och symptom. Det har ändå varit utmanande att ta dessa i bruk inom det finska sjukvårdssystemet. 

 
- Vårt system har utvecklats för att bedöma traditionella vårdmetoder. Nu borde vi ta i bruk också sådana vårdmetoder där patienten får behandling endast en gång istället för att vara bunden till ett livslångt läkemedelsbruk. Genom att få effektiv behandling i ett tidigt livsskede kan vi sänka på patientens läkemedelskostnader markant samtidigt som det mänskliga lidandet minskar, säger Rehn-Kivi.
 
I Finland är det tjänsteutbudsrådet inom social- och hälsovården (Palko), som verkar under social- och hälsovårdsministeriet, som ger rekommendationer om vilka forsknings-, vård- och rehabiliteringstjänster som ska ingå i tjänsteutbudet. Enligt Rehn-Kivi borde man se över Palkos utvärderingsprocesser och göra det mer strukturerat och diskuterande. Exempel kunde man ta till exempel från Sverige och Danmark.
 
- För att vi ska kunna få största möjliga nytta av nya vårdmetoder är en tidig diagnos avgörande. Vi bör satsa mera på bland annat screeningar för att uppdaga också sällsyntare sjukdomar i tid. Samtidigt är det viktigt att utveckla samarbetet och växelverkan mellan alla aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen för att möjliggöra bättre vård för alla patienter, säger Rehn-Kivi.

 
Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08