Nya läropliktslagen har glömt bort eleverna i skärgården!

04.06.2021 kl. 13:42
Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om inkvarteringsersättningen i den nya läropliktslagen.

Det har visat sig att kriterierna för att en läropliktig ska beviljas inkvarteringsersättning inte tar förhållandena i skärgården och på glesbygden i beaktande. Bergqvist frågar i spörsmålet hur situationen kunde rättas till. 


En läropliktig kan beviljas inkvarteringsersättning om färdvägen från den läropliktiges hem till närmaste gymnasium eller yrkesläroanstalt överstiger 100 kilometer och om den läropliktige inte har möjlighet att bo i läroanstaltens avgiftsfria internatboende. 

- Gränsdragningen vid 100 kilometer är problematisk för skärgårdsförhållanden och på glesbygden där fungerande kollektivtrafik saknas. På dessa områden borde istället resetiden beaktas för inkvarteringsersättningen, säger Bergqvist.

- Speciellt i skärgården där det längs skolvägen kan finnas flertal färjor eller förbindelsebåtar blir resetiden orimligt lång för att det ska vara möjligt att pendla till skolan varje dag, även om sträckan är kortare än 100 kilometer. Den här aspekten är något som SFP även lyft fram under lagberedningens gång, fortsätter Bergqvist.

Vid yrkesläroanstalter erbjuds ofta internatboende för de elever som har lång väg hem. I de fall att gymnasier inte erbjuder internat hamnar gymnasieeleverna i en ojämlik ställning jämfört med elever på yrkesläroanstalt. 

- Jag hoppas ansvarige minister tar itu med den här frågan för att vi ska kunna garantera en avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla, oberoende var man bor, säger Bergqvist. 

Länk till det skriftliga spörsmålet: https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Kysymys/Sidor/SS_351+2021.aspx 

 
Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00