Viktigt att utveckla sjöbevakningens närvaro i skärgården!

02.06.2021 kl. 13:45
På tisdag publicerade Åbo Underrättelser en artikel om att Hitis sjöbevakningsstationen hotas av nedläggning. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är bekymrad över nyheten och betonar vikten av myndigheternas närvaro ute i skärgården. 

- Skärgården är unik och därmed är det ytterst viktigt att det finns en instans som känner till förhållandena på ort och ställe, säger Bergqvist. 


Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten har nyligen överlämnats till riksdagen för behandling. I redogörelsen finns en skrivning om att gränsbevakningsväsendets närvaro i de glest bebodda områdena vid östgränsen och i skärgården ska tryggas, som minst i nuvarande omfattning. Redogörelsen och riksdagens ställningstagande fastställer Finlands politik för den inre säkerheten för de kommande åren. 

- För att kunna trygga den geografiska jämlikheten i tillgången på brådskande hjälp är det viktigt att servicen upprätthålls på åtminstone samma nivå som nu. Den här frågan har SFP lyft fram under beredningsprocessen. Istället för att skära ned på verksamheten borde man utveckla den, säger Bergqvist.

 
Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00