Arbete ska alltid löna sig

22.05.2021 kl. 12:22

I kommunalvalskampanjen har en skärpt skatteprogression genom progressiv kommunalskatt lyfts fram. Någon sådan reform är varken aktuell eller något vi kan gå med på, konstaterar Sandra Bergqvist, riksdagsledamot och vice ordförande för Svenska folkpartiet.

-       Vi har redan en väldigt stark progression av skatterna, där man redan vid inkomster under 2000 euro i månaden är tvungen att betala 40% i marginalskatt. En ytterligare progression då en stor del av finländarna redan är tvungna är betala över 50% av tilläggsinkomsterna i skatt är absurd, slår Bergqvist fast.

-       Den här regeringen har konstaterat att man inte kommer att höja skatterna på inkomster eller företagande. Det här är bra. Finland behöver mera arbete, höjd sysselsättning och mera investeringar. Det här är viktigare än lösryckta valtal till egna väjare, avslutar Bergqvist.

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Jämställdhetens roll för stabiliteten och utvecklingen i samhället.

Jubileumsplenum med anledning av 110 år av kvinnlig rösträtt. Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
01.06.2016 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om den inre säkerheten 24.5 2016

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen
24.05.2016 kl. 15:00

Interpellationsdiskussion kring Finlands riktning.

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande Anna-Maja Henriksson 18.5 2016
18.05.2016 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om statens ägarstyrningspolitik

Gruppanförande 17.5 2016, Carl Haglund
17.05.2016 kl. 15:00

Remissdebatt om planen för de offentliga finanserna 2017–2020

Gruppanförande 19.4 2016, Joakim Strand
19.04.2016 kl. 15:05

Interpellationens första undertecknare har taltur.

Talet publicerat i hållen form
06.04.2016 kl. 14:10