Riksdagen är ingen cirkusarena - Finlands förtroende står på spel i frågan om EU-paketet

15.05.2021 kl. 10:21

 

Justitieminister Anna-Maja Henriksson påminner om att Finland är ett exportberoende land. Om inte EU:s inre marknad återhämtar sig från coronapandemin, har även finländska företag stora utmaningar med sin egen återhämtning, konstaterade Henriksson.

- Om Finland drar sig ur stimulanspaketet så blir inte EU enbart utan själva paketet. Då skulle EU också bli utan budget för 2021-2027. Var och en av oss förstår att det skulle vara katastrofalt. Det skulle riskera att sätta EU i kaos samtidigt som USA och Kina stimulerar sina ekonomier med enorma belopp. Den väg vissa partier valt att köra i den här frågan är oansvarig och Sannfinländarnas sätt att nu dag efter dag, natt efter natt bromsa hela frågans behandling i riksdagen har helt uppenbart handlat om högsta möjliga valfeber inför kommunalvalet före timglaset spricker, säger Henriksson.

Riksdagens grundlagsutskott slog för ett par veckor sedan fast att stödpaketet måste godkännas med 2/3 majoritet. Sedan dess har Samlingspartiet hunnit meddela först att de röstar blankt i frågan, och senare att en majoritet av deras ledamöter nog stöder förslaget och att var och en får rösta hur den vill.

- Ett sådant velande kring en så stor och för hela vårt land och EU avgörande fråga har jag sällan sett. Allra minst från ett parti som säger sig vara EU- och företagarvänligt, säger Henriksson.

Sannfinländarna har i sin tur öppet berättat att de vid tillfälle kommer att försinka riksdagens processer så att paketet försenas.

- Riksdagen är ingen cirkusarena. Det är landets högsta beslutande organ. Finland är en demokrati, och till demokratins spelregler hör att man röstar då man har olika åsikt i en fråga. Visst ska man få tala, men att hålla majoriteten pantfånge och avsiktligen göra allt för att förhala processen stärker inte tilltron till förmågan att fatta beslut i vårt land.

- Finland är ett litet land vid EU:s yttre gräns. Vill oppositionen eller delar av den verkligen så osäkerhet och undergräva Finlands internationella anseende, som pålitligt och konstruktivt, lösningsinriktat land? Det är för mig helt obegripligt, avslutar Henriksson.

 
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00