Ansvarsfulla beslut för  framtiden

29.04.2021 kl. 11:45

- Resultatet av halvtidsrian är bra för Finland. Vi kunde fastställa en hållbar vägkarta ut ur krisen vilket tryggar vårt lands stabilitet och politiska handlingskraft, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Det viktiga är att vi har kunnat  bära ansvar och sätta finländarnas bästa i första rummet.


En av de viktigaste frågorna har varit att främja hållbar tillväxt, företagsamhet och sysselsättning.

- Finland behöver tillväxt, företagsamhet och mera arbetstillfällen. Det var läget  både före coronakrisen, och särskilt nu också efter krisen, för att trygga vår ekonomiska återhämtning, fortsatta konkurrenskraft och välfärd. Jag är därför nöjd över att regeringen kunnat fattat beslut om åtgärder och satsningar som gäller sysselsättningen och näringslivets förutsättningar, säger Blomqvist. 

I halvtidsrian har regeringen fattat beslut som avser medföra ytterligare 42-52 000 fler sysselsatta, bland annat genom främjande av arbetsrelaterad invandring, integration, överförande av sysselsättningstjänster till kommunerna samt satsningar på livslångt lärande och välmående i arbetet. Det här är åtgärder SFP länge förespråkat som centrala för sysselsättningen.

Därtill ska sysselsättningsfrämjande åtgärder som stärker den offentliga ekonomin med 110 miljoner vidtas under regeringsperioden, och målet fram till 2030 är att uppnå en sysselsättningsgrad på 75 %.

Regeringen har kommit överens om ett åtgärdsprogram som ska stärka en förnybar industri och inhemskt ägande och investeringar.

- För att trygga vår plats i den globala konkurrensen behövs ett gott investeringsklimat som gör att såväl inhemska som utländska bolag besluter investera i Finland. På det sättet stärker vi såväl ekonomin som sysselsättningen, säger Blomqvist.

- Jag är också mycket nöjd över att vi kunnat enas om att höja hushållsavdraget. Hushållsavdraget har en sysselsättande effekt och det underlättar vardagen för många, säger Blomqvist.
Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27