Nu ser vi ljuset för nya broar till Pargas - ett viktigt etappmål i hamn

07.05.2021 kl. 18:14
I Finansministeriets bottenförslag till tredje tilläggsbudget föreslås att Rävsundsbron och Hessundsbron förnyas. Trafikledsverket föreslås få fullmakt att ingå avtal om projektet

- Det här är ett projekt vi i SFP sett som absolut nödvändigt och som vi länge arbetat för. Broarnas livslängd håller på att ta slut och utan den enda vägförbindelsen till fastlandet skulle över 15 000 personer och 1 300 företag vara isolerade. Det är mycket som stannar direkt om trafiken på broarna skulle begränsas exempelvis så att tunga transporter inte tillåts, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.


En förnyelse av broarna behövs för att garantera att huvudtrafikleden för Åbolands skärgård fungerar. Fungerade infrastruktur ger också förutsättningar för nya aktörer att etablera sig i regionen.

- Under mitt besök till Pargas i januari diskuterade vi behovet av fungerande förbindelser för skärgårdens livskraft, företagsamhet och näringslivets utveckling. Dessutom skulle hela byggnadsindustrin i södra Finland stanna upp nästan helt om inte cementtransporterna från Pargas kunde tryggas, konstaterar Henriksson. 

- Jag vill rikta ett varmt tack också till trafik- och kommunikationsminister Harakka för gott samarbete i frågan. 

Förhandlingarna om tredje tilläggsbudgeten förs snart inom regeringen och tanken är att budgetförslaget ska ges till riksdagen inom maj månad. 

 
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00