Konkurrenskraften avgör industrins framtid

21.04.2021 kl. 15:59

-Förbättrandet av den finländska industrins konkurrenskraft måste vara en prioritet i efterdyningarna av  den senaste tidens nedläggningsbeslut som gjorts inom skogsindustrin, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.


Satsningar för att avhjälpa de akuta lokala problemen på grund av omställningen är viktiga, men med tanke på framtiden är det viktigaste att industrins konkurrenskraft är i skick för att vi ska kunna konkurrera internationellt. 

- Det är endast så vi kan försvara de existerande arbetsplatserna och skapa nya arbetsplatser, konstaterar Blomqvist med anledning av den senaste tidens nedläggningsbeslut som gjorts inom skogsindustrin.

- Det är näringslivet som skapar de nödvändiga arbetsplatserna. Statsmaktens roll är att skapa ett gott investeringsklimat och se till att nya innovationer och investeringar kan etableras och utvecklas i stället för de som upphör. Då ett stort företag överväger var de skall hålla kvar sin produktionskapacitet och var de skall göra nya investeringar är det många faktorer som inverkar. Finland har flera fördelar som ett tryggt och öppet samhälle, en god utbildningsnivå och en rätt väl fungerande infrastruktur. Regeringen arbetar med flera olika frågor som siktar mot att ytterligare förbättra läget. Satsningar har gjorts på trafikleder och i beslut om energipolitik eller skattepolitik är det alltid viktigt att beakta den internationella spelplanen, fortsätter Blomqvist.

- Satsningar på forskning- och utveckling har en stor betydelse för vår långsiktiga konkurrenskraft, men inverkar också på kort sikt eftersom det visar vår vilja att vara i framkanten gällande innovations- och utvecklingsarbete. Regeringens beslut från tidigare om att sänka industrins elskatter var ett viktigt beslut, men det är viktigt att vi fortsätter signalera att Finland är ett bra land att investera i, exempelvis genom vilka signaler vi ger industrin i form av förutsebara skattebeslut , säger minister Blomqvist.

- De viktigaste frågorna vi har på bordet i den pågående halvtidsrian gäller att fortsatt arbeta för en hållbar ekonomisk politik, konkurrenskraft och företagsvänlighet så att vi kan attrahera nya och ersättande investeringar och på det sättet förbättra sysselsättningen, avslutar Blomqvist.

 
Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Gruppanförandet hålls av ledamot Thomas Blomqvist tisdag 16.10 2018.
16.10.2018 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

Gruppanförande 18.9.2018
18.09.2018 kl. 13:00

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00