Bergqvist vill se smidigare tillståndsprocesser för inhemsk fiskodling

20.04.2021 kl. 15:54
Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om hur regeringens målsättning om att öka konsumtionen av inhemsk fisk ska säkerställas och hur inhemsk fiskodling kunde främjas. Spörsmålet har även undertecknats av riksdagsledamöterna Anders Norrback (SFP) och Mikko Ollikainen (SFP).

Efterfrågan på inhemsk fisk har ökat samtidigt som mindre än 20 procent av den fisk som finländarna för närvarande köper är inhemsk. Att det inhemska utbudet inte kunnat möta efterfrågan beror främst på begränsningar inom branschen. 

- För att uppnå regeringens målsättning om att fördubbla konsumtionen av inhemsk fisk till år 2027 behöver vi både inhemska yrkesfiskare och inhemsk fiskodling. Branschens verksamhetsförutsättningar måste ses över, säger Bergqvist.

Fiskodlingsbranschen har utvecklats betydligt de senaste årtiondena. Forskning visar att rätt placerade fiskodlingskassar har så liten belastning att det inte alltid ens syns vid mätningar. Processen kring att få miljötillstånd för nya fiskodlingar är dock byråkratisk och kostsam för företagaren oberoende om miljötillstånd beviljas eller inte.

- Myndighetsbeslut måste vara transparenta och konsekventa. Det är inte skäligt att en företagare ska betala stora summor för en process där slutresultatet är ytterst oklart, säger Bergqvist. 

- Det finns ett tydligt behov av en smidigare tillståndsprocess för att främja blå cirkulär ekonomi. Fiske och fiskodling har dessutom en sysselsättande effekt särskilt i avlägsna områden där det annars kan vara svårt att skapa arbetstillfällen, fortsätter Bergqvist. 

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

Gruppanförande 18.9.2018
18.09.2018 kl. 13:00

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52