Historisk dag då Finland får sin första nationella trafiksystemplan

15.04.2021 kl. 15:08
Statsrådet överlät idag den 12-åriga trafikplanen till riksdagen.

Den riksomfattande trafikplanen är den första av sitt slag och sträcker sig till år 2032. Syftet med planen är att öka långsiktigheten i beslutsfattandet kring trafiksatsningar och i den finns linjedragningar som bland annat berör underhåll och investering av olika former av infrastruktur. Trafikplanen är utarbetad av en parlamentarisk arbetsgrupp som tillsattes av statsrådet 2019.

- Den riksomfattande trafikplanen är ett efterlängtat styrdokument som gynnar alla parter. Den innehåller många viktiga skrivningar om bland annat fungerande skärgårdstrafik och satsningar på det lägre vägnätet. I beredningen av planen betonade SFP även hamnarnas och de regionala flygfältens betydelse för möjlighet till utveckling och export, säger riksdagsledamot Mikko Ollikainen, SFP:s representant i den parlamentariska styrgruppen.

I trafikplanen framgår även centrala principer för nivåhöjningar av finansiering, och bland annat reparationsskulden förväntas minska över tid. I början av varje regeringsperiod kommer trafiksystemplanen att samordnas med planen för de offentliga finanserna.

- Trafikplanen innebär ökade möjligheter för EU-finansiering och fungerar som ett värdefullt utgångsläge för beslutsfattare.  Samtidigt ger den även en framtidstro till aktörer på fältet och stöder planeringen av en långsiktig verksamhet, konstaterar Ollikainen. 

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

Gruppanförande 18.9.2018
18.09.2018 kl. 13:00

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52