Coronaåret ändrar på utbildningssektorn

08.04.2021 kl. 18:32
Den utbildningspolitiska redogörelsen, som publicerades idag, kunde inte ha kommit lägligare – av många olika orsaker.

Det anser Mikko Ollikainen, SFP:s medlem i riksdagens kulturutskott. Senast gjordes en motsvarande nationell redogörelse för 15 år sedan.
 
- Många ändringar har gjorts under de senaste 15 åren inom utbildningssektorn, från småbarnspedagogiken till universitetet. Nu finns allt samlat i ett och samma dokument. Det ger en bra bild av nuläget inom hela sektorn och här finns även tankar inför framtiden. Fokus ska i framtiden ligga mera på eleven eller den studerande framom på strukturerna, säger SFP:s riksdagsledamot Mikko Ollikainen. 
 
Den utbildningspolitiska redogörelsen är en av regeringens tre stora utbildningspolitiska helheter, vilket framgår i regeringsprogrammet. De två andra helheterna är satsningarna på kontinuerligt lärande och den utvidgade läroplikten.
 
- Coronaåret har drivit oss till ändringar inom utbildningssektorn, framförallt då det gäller det digitala men även behovet av kontinuerligt lärande har ökat bland den arbetsföra befolkningen. Vi kan lära oss mycket av detta för att också i framtiden vara ett framstående utbildningsland. Till digitaliseringen hör inte enbart att ha verktyg och uppkopplingar utan också utvecklande av pedagogiken inom digitalt lärande.
 
I framtiden krävs ett större samarbete mellan olika parter, dels mellan undervisningen och arbetslivet, men även mellan olika utbildningsstadier. Ett större samarbete krävs även mellan offentliga sektorn samt utbildnings- och vårdsektorn.
 
- Allt flera barn och unga mår dåligt och detta har eskalerat under coronaåret. Det har medfört till en starkare polarisering i kunskapsnivån vilket är en stor utmaning. Ett välmående barn lär sig bäst och därför är det viktigt att stödfunktionerna är i skick.
 
Ollikainen betonar att det är viktigt med långsiktighet i beslutsfattande.

- Vi lever i en tid då mycket förändras snabbt och därför vore det skäl att den utbildningspolitiska redogörelsen uppdateras kontinuerligt. Större satsningar på forskning och utveckling samt internationellt samarbete är otroligt viktig för att vi ska vara en föregångare inom utbildningssektorn också i framtiden. Det är värdefullt att vi har en bredare diskussion kring detta ämne.

Parallellt med den utbildningspolitiska redogörelsen har Gun Oker-Blom gjort en helhetsutredning om den svenska utbildningen i vårt land. Flera delar från den utredningen ingår i den utbildningspolitiska redogörelsen, bland annat genom att stärka den svenska verksamheten på Undervisnings- och kulturministeriet.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00