Nya avfallslagen är en arbetsseger.

25.03.2021 kl. 15:56
En arbetsseger. Så beskriver de tre österbottniska SFP-riksdagsledamöterna Ollikainen, Norrback och Strand regeringens slutgiltiga förslag till ny avfallslag, som gavs idag.

Målsättningen med avfallslagen är att minska på avfallsmängden och samtidigt öka på sorteringen och återvinningen. Genom lagändringen vill man uppnå bättre avfallshanteringstjänster och större tillgång på insamling av förpacknings- och bioavfall.


- Det är mycket glädjande att regeringen nu ser vikten av de små och medelstora företagens betydelse gällande avfallstransporterna. Fastighetsägarna har också i framtiden möjlighet att konkurrensutsätta sin avfallstransport, vilket tryggar fortsatt verksamhet för företag i olika storleksklasser och ger möjlighet att fortsätta med samma transportör som nu, säger riksdagsledamot Mikko Ollikainen, som även är medlem i miljöutskottet.

I den nya avfallslagen föreslås att kommunen konkurrensutsätter avfallstransporter som gäller bio- och förpackningsavfall medan bland- och slamavfall utgår från marknadsvillkor och kan konkurrensutsättas av fastighetsägaren själv. 

Bland- och slamavfall blir således kvar i det nuvarande dubbelsystemet. I förslaget som var på utlåtanderunda var det tänkt att kommunen konkurrensutsätter avfallstransporterna för blandavfall.

- Det här förslaget, som ändrats till det bättre efter utlåtanderundan, motsvarar långt den syn som vi har och har länge haft i Österbotten. Vi har all orsak att vara nöjda med det här förslaget, det handlar naturligtvis också om arbetsplatser, säger riksdagsledamot Joakim Strand.

Ett centralt syfte med avfallslagen är att stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi, och målsättningen handlar om att höja återvinningsgraden till EU:s återvinningsmål.

- Regeringens förslag är bra för småföretagarna i Österbotten. Lösningar som gynnar lokalt företags- och näringsliv bidrar till en fungerande och livskraftig landsbygd, konstaterar riksdagsledamot Anders Norrback.

Revideringen av avfallslagen är en del av regeringsprogrammets skrivningar om ökad återvinning och cirkulär ekonomi inom avfallssektorn. Lagen behandlas under våren i riksdagen och lagen väntas träda i kraft i juli 2021. 

 
Anders Norrback, Mikko Ollikainen och Joakim Strand

Gruppanföranden

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00