Viktigt att aktivt främja det nordiska samarbetet

23.03.2021 kl. 11:23
Idag firar vi Nordens dag. Den 23 mars 1962 var datumet då de nordiska länderna undertecknade Helsingfors-avtalet, vilket fortfarande ligger till grund för både det parlamentariska samarbetet och samarbetet regeringarna emellan.

Nordens dag är ett tillfälle att fira den nordiska samhörigheten och de nordiska ländernas nära samarbete. Under det gångna året har följderna av coronapandemin ändå väckt frågor kring det nordiska samarbetet.
 
- Det står klart att covid-19 varit en utmaning även för det nordiska samarbetet. Det senaste året har varit en påminnelse om att inget kan tas för givet och att vi hela tiden aktivt ska arbeta för att förbättra och fördjupa det nordiska samarbetet, konstaterar Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

-  Även inom det nordiska samarbetet behöver vi ta lärdom av det senaste årets händelser för att i framtiden kunna sköta kriser annorlunda och bättre. Som en del av det finländska ordförandeskapet i ministerrådet har vi redan startat två initiativ som ska bidra till just detta. Projektet som ser över de samhälleliga konsekvenserna av inresebegränsningarna ger oss nyttiga insikter om gränsrestriktionernas olika påföljder och hjälper oss därmed att förbättra responsen på möjliga framtida kriser. För att förbättra samhällenas resiliens, arbetar Finland även för ett fördjupat samarbete inom försörjningstrygghet och beredskap. För att uppnå detta kommer man att kartlägga den nuvarande situationen och se på var nordiskt samarbete kan ge mervärde, säger Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08