Företagsamheten ger hopp i kristid

20.03.2021 kl. 08:37
Ett år har nu gått sen coronapandemin slog till i Finland med bland annat i bruktagandet av beredskapslagen som följd.

Effekterna på vårt samhälle har varit stora – med plus och dessvärre också minus. I många avseenden har den osynliga faran ändå satt landsbygdens betydelse i ett nytt ljus.

I större städer råder allt större brist på hyresgäster samtidigt som kölistorna till fritidsboenden runt om i landet blir bara längre. Människan söker sig nu i allt större utsträckning från stad till landsbygd i hopp om en god livskvalitet nära naturen. Billigare levnadskostnader och det i dagsläget socialt accepterade distansjobbandet motiverar att söka sig bort från stadslivet. Här finns absolut en möjlighet för de Syd-österbottninska kommunerna och städerna att locka fler inflyttare.

Under året har även självförsörjningens betydelse blivit allt viktigare. Kravet på fungerande inhemsk produktion har stigit och företag har uppmanats att utveckla nya verksamhetsidéer.

Digitalisering och nya lösningar var även i fokus då Business Finland ifjol beviljade 468 miljoner innovationsstöd till totalt 20 000 företag runt om i landet.  I och med att den största delen av företagsfältet i Finland utgörs av företag med tio eller färre anställda kan man dra slutsatsen att stödet även nått ut till många små- och medelstora företag.

En i veckan publicerad rapport visar att bland de företag som fick stöd växte exporten med 71 miljoner jämfört med året innan. Med andra ord gjorde små- och medelstora företag bättre exportresultat än innan koronapandemin.  Det är värt att uppmärksammas.

Som vi känt till redan länge så är sysselsättningsläget mycket bra i Sydösterbotten, detta granskat ur en nationell synvinkel. Glädjande nog har detta hållit sig på en stabil nivå under coronaåret. Företagen i regionen vill hålla fast vid sina anställda och man vill inte låta arbetskraftsbristen sätta käppar i hjulen för företagens möjlighet att växa. Arbetskraftsinvandringen är mycket viktig och behandlingsprocesserna ska vara smidiga.

I en tid då digitalisering är på allas läppar bör det påminnas att alla jobb och verksamhetsformer inte kan ersättas. Med digitala lösningar kommer även ökade krav på förutsättningar som fungerande fiber- och nätförbindelser, vilket kan vara utmanande i en del byar.

Trots det är det just är nytänket, risktagandet, och företagsamheten som tillsammans med digitaliseringen tar oss igenom den här pandemin. Företagsamhet och genuin företagaranda i bygden ger bevisligen hopp i kristid.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Gruppanförandet hålls av ledamot Thomas Blomqvist tisdag 16.10 2018.
16.10.2018 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

Gruppanförande 18.9.2018
18.09.2018 kl. 13:00

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00