Hatretorik och trakasserier har ingen plats i vårt samhälle

19.03.2021 kl. 15:33
Idag den 19 mars uppmärksammas Minna Canth-dagen och jämställdhetsdagen. Även om vi idag på många sätt lever mer jämställt än någonsin förr, står det klart att jämställdhetsarbetet inte är färdigt.

Detta syns bland annat i form av hatretorik och trakasserier, vilket särskilt drabbar kvinnor, både på nätet och offline.

 
-  Systematisk hatretorik och trakasserier är ett allvarligt problem och ett hot mot vår demokrati, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Trakasserier och hatretorik är medel för att tysta ner, och ökar tröskeln för de drabbade att delta och uttrycka sig. Det här är ett fenomen som i oproportionerlig grad drabbar kvinnor. Det här är ett klart jämställdhetsproblem som förtydligas ju mer av våra liv som övergår till nätet.

Enligt en rapport från Natos strategiska kommunikationscentrum har bland annat de kvinnliga ministrarna i Finlands regering tvingats utstå exceptionellt mycket hat på nätet. Problemet omfattar dock hela samhället. Enligt Plan Finlands undersökning år 2020 har 42 % av finländska flickor utsatts för trakasserier på nätet.
 
Kvinnor hör hemma i alla delar av samhället, även i beslutsfattande och i regeringen. Till politik hör också kritik, men hatretorik och trakasserier har ingen plats i vårt samhälle, fortsätter Blomqvist. Det här gäller inte endast ministrar, utan alla flickor och kvinnor som drabbas. Alla har rätt till trygghet, även på nätet.

 
Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27