Hatretorik och trakasserier har ingen plats i vårt samhälle

19.03.2021 kl. 15:33
Idag den 19 mars uppmärksammas Minna Canth-dagen och jämställdhetsdagen. Även om vi idag på många sätt lever mer jämställt än någonsin förr, står det klart att jämställdhetsarbetet inte är färdigt.

Detta syns bland annat i form av hatretorik och trakasserier, vilket särskilt drabbar kvinnor, både på nätet och offline.

 
-  Systematisk hatretorik och trakasserier är ett allvarligt problem och ett hot mot vår demokrati, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Trakasserier och hatretorik är medel för att tysta ner, och ökar tröskeln för de drabbade att delta och uttrycka sig. Det här är ett fenomen som i oproportionerlig grad drabbar kvinnor. Det här är ett klart jämställdhetsproblem som förtydligas ju mer av våra liv som övergår till nätet.

Enligt en rapport från Natos strategiska kommunikationscentrum har bland annat de kvinnliga ministrarna i Finlands regering tvingats utstå exceptionellt mycket hat på nätet. Problemet omfattar dock hela samhället. Enligt Plan Finlands undersökning år 2020 har 42 % av finländska flickor utsatts för trakasserier på nätet.
 
Kvinnor hör hemma i alla delar av samhället, även i beslutsfattande och i regeringen. Till politik hör också kritik, men hatretorik och trakasserier har ingen plats i vårt samhälle, fortsätter Blomqvist. Det här gäller inte endast ministrar, utan alla flickor och kvinnor som drabbas. Alla har rätt till trygghet, även på nätet.

 
Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Gruppanförandet hålls av ledamot Thomas Blomqvist tisdag 16.10 2018.
16.10.2018 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

Gruppanförande 18.9.2018
18.09.2018 kl. 13:00

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00