Viktigt att resurser tryggas så att behandlingsrekommendationerna “God medicinsk praxis” finns på både finska och svenska.Det handlar om patientsäkerhet.

18.03.2021 kl. 19:30

Läkarföreningen Duodecim slår idag larm om att de inte kan fortsätta publicera sina rekommendationer för god medicinsk praxis på svenska om den statliga finansieringen upphör i slutet av året.


- Det här beskedet kom som en överraskning för mig eftersom vi ganska nyligen, efter flera års arbete, lyckades få ett beslut om pengar för att göra de översättningar som hade blivit ogjorda i många år på grund av resursbrist. Det är viktigt att inte heller det arbetet nu går till spillo. Resurser måste därför hittas för det fortsätta arbetet. Det är också en fråga om patientsäkerhet och om likabehandling, säger Ålands riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström.

Enligt Valvira ska finska läkare i sitt arbete använda sig av behandlingsrekommendationerna God medicinsk praxis, vilka är nationella behandlingsrekommendationer som utarbetats av Finska läkarföreningen Duodecim och som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet genom THL. Efter klagomål till Justitieombudsmannen konstaterade JO i sitt beslut år 2015 att rekommendationerna bör översättas till svenska med hänvisning till 15 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård, som fastställer dessas yrkesetiska skyldigheter. Justitieombudsmannen konstaterade då också att ministeriet bör vidta de åtgärder som behövs för att rekommendationerna ska kunna översättas.

Trots JO:s beslut hände inget under förra regeringsperioden. Först under nuvarande regeringsperiod tryggades finansieringen efter att SFP och svenska riksdagsgruppen föreslog att en skrivning skulle tas in regeringsprogrammet, vilket också gjordes. Därefter budgeterades pengar.

- Regeringsprogrammet säger att God medicinsk praxis ska översättas till svenska. Eftersom rekommendationerna ständigt uppdateras kommer de redan översatta rekommendationerna att förlora sin betydelse under de närmaste åren om arbetet inte fortsätter. Därför måste finansieringsfrågan lösas och jag kommer vara i kontakt med ansvariga minister i den här frågan. Det här borde vara en självklarhet, i synnerhet också i ljuset av vad Justitieombudsmannen tidigare sagt, säger Löfström.
Mats Löfström

Gruppanföranden

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
19.09.2019 kl. 18:01

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50