Viktigt att resurser tryggas så att behandlingsrekommendationerna “God medicinsk praxis” finns på både finska och svenska.Det handlar om patientsäkerhet.

18.03.2021 kl. 19:30

Läkarföreningen Duodecim slår idag larm om att de inte kan fortsätta publicera sina rekommendationer för god medicinsk praxis på svenska om den statliga finansieringen upphör i slutet av året.


- Det här beskedet kom som en överraskning för mig eftersom vi ganska nyligen, efter flera års arbete, lyckades få ett beslut om pengar för att göra de översättningar som hade blivit ogjorda i många år på grund av resursbrist. Det är viktigt att inte heller det arbetet nu går till spillo. Resurser måste därför hittas för det fortsätta arbetet. Det är också en fråga om patientsäkerhet och om likabehandling, säger Ålands riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström.

Enligt Valvira ska finska läkare i sitt arbete använda sig av behandlingsrekommendationerna God medicinsk praxis, vilka är nationella behandlingsrekommendationer som utarbetats av Finska läkarföreningen Duodecim och som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet genom THL. Efter klagomål till Justitieombudsmannen konstaterade JO i sitt beslut år 2015 att rekommendationerna bör översättas till svenska med hänvisning till 15 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård, som fastställer dessas yrkesetiska skyldigheter. Justitieombudsmannen konstaterade då också att ministeriet bör vidta de åtgärder som behövs för att rekommendationerna ska kunna översättas.

Trots JO:s beslut hände inget under förra regeringsperioden. Först under nuvarande regeringsperiod tryggades finansieringen efter att SFP och svenska riksdagsgruppen föreslog att en skrivning skulle tas in regeringsprogrammet, vilket också gjordes. Därefter budgeterades pengar.

- Regeringsprogrammet säger att God medicinsk praxis ska översättas till svenska. Eftersom rekommendationerna ständigt uppdateras kommer de redan översatta rekommendationerna att förlora sin betydelse under de närmaste åren om arbetet inte fortsätter. Därför måste finansieringsfrågan lösas och jag kommer vara i kontakt med ansvariga minister i den här frågan. Det här borde vara en självklarhet, i synnerhet också i ljuset av vad Justitieombudsmannen tidigare sagt, säger Löfström.
Mats Löfström

Gruppanföranden

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27