Biaudet nöjd med krishanteringskommitténs betänkande

17.03.2021 kl. 12:47
Aktivt deltagande rekommenderas

Man kan inte för mycket betona vikten av internationellt ansvar och att vi är ömsesidigt beroende av varandra. Det säger riksdagsledamot Eva Biaudet som har varit SFP:s medlem i den parlamentariska kommittén för krishantering.


– Kommittéarbetet har inneburit djuplodande diskussioner om hur Finlands insatser i den internationella krishanteringen borde utvecklas. Det ska ske genom att effektivt garantera det berörda landets och människornas helhetstrygghet, säger Biaudet.
– Jag är särskilt glad för att kommittén rekommenderar ett aktivt och mångsidigt finländskt deltagande i internationell krishantering.

Då det gäller civil krishantering har man lyckats bättre utnyttja kvinnors kompetens jämfört med den militära krishanteringen.

– Det är skäl att fortsätta arbetet för att stärka kvinnornas roll med målsättningen att hälften av de experter som Finland sänder ut ska vara kvinnor. Det finns skäl att mera i detalj utreda hur kvinnornas andel kunde utökas. Då bör man också undersöka om det finns hinder – antingen i attityderna eller i praxis – som styr kvinnor bort från våra militära krishanteringsuppdrag, säger Biaudet.

Krishanteringskommitténs slutsatser presenterades i dag. Statssekreterare Johanna Suurpää har fungerat som ordförande för den parlamentariska kommittén.
Eva Biaudet

Gruppanföranden

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00