Viktigt att det finns förståelse för den svenskspråkiga utbildningen

11.03.2021 kl. 13:06
I dag torsdag publicerades rapporten om svenskspråkig utbildning i Finland som FM utredare Gun Oker-Blom skrivit på uppdrag av regeringen.

Rapporten ger en mycket omfattande bild av de utmaningar som den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, grundskolan, andra stadiet och högskolorna tampas med. Svenska folkpartiets partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonar vikten av rapporten.


- Jag är mycket glad att vi nu har en omfattande rapport om den svenskspråkiga utbildningen i Finland. Det här var en för SFP mycket viktig skrivning i regeringsprogrammet som nu förverkligas. Den svenskspråkiga utbildningen är en av grundstenarna för det svenska språket i Finland, och därför är den här rapporten värdefull, säger Henriksson.

- Rapporten visar att förståelsen för den svenskspråkiga skolans speciella utmaningar och behov tyvärr upplevs vara bristfällig. Så ska det inte vara. Saken måste tas på största allvar. Därför är jag glad att man i rapporten föreslår en svenskspråkig personresurs på utbildnings- och kulturministeriet, som skulle ha helhetsansvar för den svenskspråkiga utbildningen. Det här skulle ge de svenskspråkiga utbildningsanordnarna en naturlig kontaktperson på ministeriet.

Rapporten påvisar också en betydande brist på svenskspråkig personal, särskilt inom småbarnspedagogiken, men också inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Detta gäller såväl lärare som till exempel kuratorer och psykologer.

- Många barn och unga mår dåligt och behöver extra stöd. Coronapandemin har inte gjort situationen bättre. Därför behöver vi satsa på att det finns tillräckligt med kuratorer och psykologer också på svenska. Rapporten visar också att det finns en skriande brist på behörig personal inom småbarnspedagogiken, särskilt i huvudstadsregionen. Jag lyfte själv upp detta på en rundabordsdiskussion i februari i fjol och arbetet för att påverka saken behöver fortsätta och göras på bred front. Här har också städerna och kommunerna ett stort ansvar, avslutar Henriksson.
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08