Det är allvar nu

27.02.2021 kl. 11:46

Det gäller både på Åland och i Finland som helhet. Det kräver att vi fortsätter vidta rätt kalibrerade insatser utan att gripas av panik. Det går att få läget bra igen. Nyckeln till det är att vi alla fortsätter ta ansvar och följer rekommendationer.

 

Det är som mörkast innan det ljusnar. Om coronapandemin skulle vara ett skidlopp skulle vi nog nu befinna oss i den sista mördarbacken innan slutspurten. De kommande veckorna kommer antagligen bli de allra jobbigaste under hela pandemin medan målrakan hägrar. De allra flesta är trötta på restriktionerna, respekten för viruset är inte lika stor som i våras, och det finns en otålighet att få gå tillbaka till något mer normalt då många mår dåligt. Trots det måste vi nu orka kämpa den sista biten. Då kommer vi klara det.

 

För varje vecka som går vaccineras tiotusentals finländare och ålänningar. Vaccinerna har visats ge bra effekt, även om det är en kamp mot klockan att vaccinera alla och under tiden pressa tillbaka smittan i hela världen så att vi inte får nya mutationer som vaccinerna inte biter på.

 

Alla vet redan vilka åtgärder som är viktiga att vidta. Framförallt gäller det att skära ner på fysiska kontakter så att man inte som symptomfri av misstag råkar smitta någon annan. Precis som ÅHS säger är smittkedjorna nu så långa och så komplicerade att även då man vet var de började så kan smittan i praktiken finnas var som helst nu.

 

De åtgärder vi ska vidta fungerar bara om tillräckligt många gör det. Här handlar det igen om dig och mig och att vi tänker själva, använder sunt förnuft och följer rekommendationerna för att minska virusspridningen.

 

Finlands regering gav nya starka rekommendationer förra veckan. Trots att de låter som beslut är de rent juridiskt starka rekommendationer till regionalförvaltningsverken och landskapsregeringen, som enligt lagen är ansvariga förvaltningsmyndigheter. Det här kan ibland skapa lite förvirring, och också ibland onödig politisering. Jag har dagligen kontakt med både Finlands regering och landskapsregeringen. Jag kan intyga att samtliga gör sitt allra yttersta för att på optimalt sätt bekämpa virusspridningen.

 

Även om det finns lite skillnader i tolkningarna av rekommendationerna i praktiken, vilket det för övrigt också finns på andra ställen i Finland, så är det snarare detaljer än olika strategier. Ålands landskapsregering har exempelvis valt att stänga närundervisningen i högstadierna redan en vecka tidigare än på många andra håll. Det är så klart inget lättvindigt beslut eftersom närundervisningen är så viktig. Man gör helt rätt politisk prioritering då man försöker minimera sidoeffekterna för barn och unga. Här tycker jag att man på Åland och i varje skola på alla nivåer agerat oerhört ansvarsfullt, och jag vet att man kommer fortsätta att göra det.

 

Det är viktigt att landskapsregeringen och ansvariga smittskyddsläkare har starka smittskyddsbefogenheter. Med det sagt tycker jag också det var viktigt att Åland inte undantogs de nya ändringarna i smittskyddslagen eftersom det nu ger landskapsregeringen ytterligare verktyg ifall det skulle behövas.

 

Regeringen har sagt att man idag har för avsikt att utlysa undantagstillstånd på nytt i enlighet med grundlagens 23:e paragraf. Man har för avsikt att föra ett lagförslag till riksdagen om att stänga restaurangerna på samma sätt som under våren mellan 8 mars och den 28 mars. Grundlagsutskottet kommer granska lagförslaget noggrant när riksdagen väl får det.

 

Jag är säker på att vi kommer klara oss igenom den här prövningen också och säkerställa att läget inte behöver bli så mörkt som det kan bli ifall vi inte klarar av att ta det gemensamma ansvaret nu. Det är i våra egna händer. Tack (igen) för att du orkar och för att du tar ansvar!

Mats Löfström

Gruppanföranden

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08