Familjeledighetsreformen ett viktigt steg mot jämställt föräldraskap

16.02.2021 kl. 13:58
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, ser positivt på att familjevårdsreformen nu fortskrider. Regeringens förslag till familjevårdsreform presenterades idag.

- Reformen är ett välkommet och viktigt steg mot ett mer jämställt föräldraskap. Genom reformen stärks barnets rättigheter, pappors möjligheter att delta i familjelivet och på sikt även kvinnors position på arbetsmarknaden, säger Blomqvist. Glädjande och på tiden är också att mångfalden inom familjer bättre avspeglas i lagen.

Förslaget möjliggör en mer jämlik fördelning av familjeledighetsperioden, med avsikten att framför allt pappor i högre grad ska utnyttja sin möjlighet till familjeledighet. Genom förslaget skulle även alla barn behandlas jämlikt oavsett familjeform, vilket bättre beaktar mångfalden inom familjer.

- Att pappor nu i högre grad sporras till att jämlikt ta ut familjeledigheter är ett särskilt viktigt framsteg ur jämställdhetssynvinkel, fortsätter Blomqvist. I detta avseende har Finland legat efter våra nordiska grannar. Nu är det dags att komma ikapp. 

- Samtidigt står det klart att det ännu finns saker att förbättra. Arbetet för jämställdheten fortsätter. Vi behöver också en attitydförändring i samhället och på arbetsmarknaden, så att också osynliga hinder och diskriminering kan undanröjas. Att värdesätta tid och omvårdnad av barn ska ligga i hela samhällets intresse.

 
Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08