Finland bör också utveckla digitala coronapass

04.02.2021 kl. 16:23
Riksdagen hade idag årets första frågestund, där Mats Löfström ställde svenska riksdagsgruppens fråga till regeringen.

Coronaviruset har stoppat såväl arbets- som semesterresor, men i takt med att vaccinationerna framskrider ökar också hoppet för att dessa snart kan återupptas.


– Ett digitalt vaccinationsintyg, tillgängligt också på flera utländska språk, som ges då man fått vaccin skulle förenkla resandet över landsgränserna väsentligen då många länder nu infört krav på negativa coronatest för inresa. Det skulle vara av största vikt för näringslivet och turismen att också internationella standarder skapades och skulle tillämpas på dessa intyg, säger Löfström.

Danmark har aviserat att man kommer att ta fram ett digitalt vaccinationsintyg, även kallat för vaccinationspass, till sommaren som skulle ge en större frihet att resa utan uppvisande av ett negativt testsvar. Sverige har även meddelat att man håller på att utveckla ett liknande system med samma tidtabell.

Löfström hoppas att Finland, med goda erfarenheter från Coronablinkern, skulle följa Danmarks och Sveriges utveckling samt också tillsammans med länderna driva på utvecklingen för en gemensam standard i Europa och internationellt.

 
Mats Löfström

Gruppanföranden

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30