Fungerande tvåspråkighet ska vara utgångspunkten inom vården

04.02.2021 kl. 12:46

I torsdagens (4.2) Åbo Underrättelser kan man läsa om hur telefonsvararen vid ÅUCS:s röntgenavdelning inte längre pratar svenska. Riksdagsledamot och Folktingets ordförande Sandra Bergqvist (SFP) anser att utgångspunkten borde vara att servicen fungerar på både finska och svenska. 


- Jag hoppas det här är ett beslut som kan rättas till. En fungerande tvåspråkighet ska vara en självklarhet inom vården och det är extra viktigt just nu då sjukvårdsdistrikten jobbar med att bygga upp de nya välfärdsområdena, säger Bergqvist. 

Till ÅUCS specialupptagningsområde hör inte bara Egentliga Finland, utan också Österbotten och Åland. Det här innebär att man vid ÅUCS betjänar ca 150 000 svenskspråkiga.

- För att vi ska kunna tala om en god och jämlik vård måste språket tas i beaktande från första början. Hela vårdkedjan ska fungera också på svenska, det gäller från det första telefonsamtalet till det sista kontrollbesöket, säger Bergqvist. 

 
Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00