Adlercreutz om slopande av pensionsslussen: Viktigt steg för att höja sysselsättningsgraden för äldre

17.12.2020 kl. 17:49

Regeringen har i dag bestämt att slopa den så kallade pensionsslussen för att främja sysselsättningen för äldre arbetstagare över 55 år. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är mycket nöjd.

 
– Det här är en lösning som alla vinner på. Enligt kalkylerna leder detta till 10 300 nya sysselsatta samtidigt som det stärker den offentliga ekonomin med 165 miljoner euro. Det här är en stor sak, ett stort framsteg och en reform som kommer att ha en stor positiv effekt. Inte genast, men på sikt, säger Adlercreutz.
 
Med pensionsslussen avses äldre arbetslösas rätt att få arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar efter det att maximitiden 500 dagar har gått ut. Enligt Adlercreutz har detta system i praktiken blivit diskriminerande mot äldre arbetstagare.
 
– Det har skapat ett väntevärde för att äldre anställda är en grupp som man så snabbt som möjligt borde slussa ut i pension. Det här vill vi bli av med, och nu blir vi av med det, säger Adlercreutz.
 
Han är nöjd med att regeringen gör precis som den lovat. Eftersom arbetsmarknadsparterna inte lyckades enas om ett paket som stärker sysselsättningen för äldre, tog regeringen nu de besluten. Samtidigt som pensionsslussen slopas, har regeringen bestämt att stödja arbetstagare över 55 år genom att förbättra omställningsskyddet.
 
– Det är klart att vi måste bygga upp en helhet. Vi skapar stödmekanismer, som ger möjlighet till utbildning och omskolning. Genom att förvärvsinkomstavdraget höjs för dem som har fyllt 60 år, får de äldre också en välkommen skattelättnad, säger Adlercreutz.

 
Anders Adlercreutz

Gruppanföranden

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Gruppanförande 30.11.2020, Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen
30.11.2020 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21