Covid-19, en ovälkommen gäst!

02.12.2020 kl. 06:10
”Bästa Corona-virus!Jag ber dig dra dit pepparn växer. Vi har fått nog. Vi vill inte ha dig i vår närhet mera. Du förstör vår vardag, du gör mänskor olyckliga och sjuka. Du dödar. Så kan du vara hygglig och ta ditt pick och pack och ge dig iväg.”

Det här kunde vara inledningen till en skolelevs uppsats. Men det är mina tankar. Jag tror att vi alla, oberoende av vem vi är, delar känslan gällande coronaviruset. Vi är trötta på läget, vi är trötta på alla restriktioner, vi är trötta på att inte kunna umgås som vi varit vana vid. Vi är oroliga för våra äldre och de som hör till en riskgrupp. Vi blir irriterade över mänskor som inte följer regler. Många mår mentalt illa, många känner sig ensamma. Ska det aldrig ta slut?

 

Men vi måste stå ut. Jag är säker på att vi klarar det fastän vi har jobbiga veckor framför oss. Vi vet att julen blir annorlunda. Men jag vill också ingjuta hopp i alla. Vaccinet finns runt hörnet. Det är fantastiskt hur våra forskare runt om i världen lyckats jobba fram flere olika coronavaccin på rekordtid. 

 

Begränsningarna och restriktionerna ger resultat om vi alla bjuder till. Det såg vi i våras.

 

Senaste vår då vi utlyste undantagsförhållanden och tog i bruk beredskapslagen visste vi väldigt lite om hur viruset skulle bete sig. Krismedvetenheten infann sig snabbt hos finländarna. Tillsammans lyckades vi såpass bra, att vi länge hört till de länder som klarat situationen allra bäst, såväl sett till antalet dödsfall som den ekonomiska utvecklingen.

 

Under sommaren gick vi mot ljusare tider. Vi hade veckor med bara en handfull fall per dag. Också hösten var lugn, med ett incidenstal på ca 10 fall/100 000. Regeringen satte gränsvärdet för inresa till Finland vid 25 fall/100 000 på två veckor. Och dagen kom då vi kunde öppna upp för resor från Sverige där läget förbättrats. Det var 19 september.

 

Sedan började läget försämras runt om i Europa. I huvudstadsregionen ökar nu fallen med sådan fart att läkarexpertisen befarar att toppen nås under julhelgen och att bristen på personal då kan vara ett faktum. Allt som kan göras måste därför göras. Dels för att platta smittspridningskurvan och dels för att trygga sjukvårdens kapacitet.

 

Den senaste veckan har röster höjts för att regeringen borde ta beredskapslagen i bruk. Grundlagsutskottet har varit tydligt i sina utlåtanden. Beredskapslagen kan inte användas för säkerhets skull. Alla andra tillbudsstående medel måste först användas. Om det är absolut nödvändigtvis ger den möjlighet att begränsa individens rörelsefrihet samt rätt för statsmakten att ta vårdapparaten i sitt grepp. En stängning av Nyland likt den som gjordes i våras ser jag inte som en lösning. Viruset finns idag i hela landet.

 

De begränsningar man infört i huvudstadsregionen är nödvändiga. Det finns exempel runt om i landet där man lyckats platta kurvan, som i t.ex. Vasa sjukvårdsdistrikt. Huvudstadsregionen är förstås mycket tätare befolkad. Men också här lyckades vi på våren. Låt oss tro att det ska vägen också nu.

 

Jag ser redan fram emot nästa år. Mycket tyder på att vi då har ett eller flere vaccin som är så trygga att vi kan börja vaccinera befolkningen. Och då får coronaviruset faktiskt ge sig!

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande 23.10 2018 hållet av ledamot Stefan Wallin
23.10.2018 kl. 14:57

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Gruppanförandet hålls av ledamot Thomas Blomqvist tisdag 16.10 2018.
16.10.2018 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

Gruppanförande 18.9.2018
18.09.2018 kl. 13:00

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03