Hjälptjänster för kvinnor rapporterar om fullt hus.

25.11.2020 kl. 13:08
I Finland har vi kämpat mot våld mot kvinnor i över 100 år. Coronakrisen kan göra det svårare än förut att nå och hjälpa offren, eftersom våldet ofta sker i hemmet och det fortfarande är svårt för många att anmäla brotten.

SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet är djupt oroad över att både statliga och tredje sektorns hjälptjänster nu alarmerar fullt hus. Statens och kommunernas coronafinansiering måste beakta detta i brådskande ordning. 


- Flickornas hus meddelade i början av hösten att de inte kan ta emot flera kunder fastän de har tiotals unga kvinnor i kö. Detta leder till att exempelvis Seri-stödcentret för sexualbrottsoffer inte har någon instans att vidarebefordra kvinnorna för fortsatt vård och stöd. Nu måste en del av coronavirusersättningarna riktas till den service och de tjänster som stöder dem som drabbats av det ökade våldet, konstaterar Biaudet.

 - Kommunerna saknar specifika strukturer för att hjälpa offren, unga och gamla kvinnor, som utsatts för våld från sina nuvarande eller tidigare partners. Detta våld är särskilt traumatiskt just för att förövarna är personer i deras närmaste krets.

 - Även kommunerna måste rikta resurser och utbilda personal för att primärvården bättre ska kunna möta behoven hos våldsoffren. Tredje sektorn kan inte ensam ansvara för den fortsatta vårdens tjänster. Det är bra att Helsingfors stad nu korrigerar bristerna på vården för människohandelsoffer - på samma sätt måste vi trygga tillräcklig vård för alla offer för sexuellt våld, säger Biaudet.

Coronakrisen drabbar på olika sätt i olika länder, men Världshälsoorganisationen har rapporterat om en markant ökning av våld i hemmen globalt. Var tredje kvinna har varit med om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i Europa.

 - Det är även viktigt att sexualbrottslagstiftningen nu förnyas. Men tyvärr är det många av offren som inte får sina ärenden prövade i domstol, detta gör det desto viktigare att vi har tjänster och service som fungerar för de drabbade just nu, säger Biaudet.

 
Eva Biaudet

Gruppanföranden

Riksmötet 2018, öppningsdebatt 14.2.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
14.02.2018 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 13.12.2017

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
13.12.2017 kl. 12:45

Regeringen besvarar interpellation om den ökande ojämlikheten 7.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
07.12.2017 kl. 17:29

Jubileumsplenum för den 100-åriga självständigheten 5.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
05.12.2017 kl. 12:37

Debatt om statsministerns upplysning om aktuella EU-ärenden

Gruppanförande 22.11.2017, Eva Biaudet
22.11.2017 kl. 15:00

Debattinitiativ om svenska riksdagsgruppens alternativa budget för 2018

Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen, 15.11 2017
15.11.2017 kl. 14:25

Interpellationsdebatt om spårtrafiken nu och i framtiden.

Gruppanförande 3.10 2017 hållet av , Mats Nylund
03.10.2017 kl. 14:18