Hjälptjänster för kvinnor rapporterar om fullt hus.

25.11.2020 kl. 13:08
I Finland har vi kämpat mot våld mot kvinnor i över 100 år. Coronakrisen kan göra det svårare än förut att nå och hjälpa offren, eftersom våldet ofta sker i hemmet och det fortfarande är svårt för många att anmäla brotten.

SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet är djupt oroad över att både statliga och tredje sektorns hjälptjänster nu alarmerar fullt hus. Statens och kommunernas coronafinansiering måste beakta detta i brådskande ordning. 


- Flickornas hus meddelade i början av hösten att de inte kan ta emot flera kunder fastän de har tiotals unga kvinnor i kö. Detta leder till att exempelvis Seri-stödcentret för sexualbrottsoffer inte har någon instans att vidarebefordra kvinnorna för fortsatt vård och stöd. Nu måste en del av coronavirusersättningarna riktas till den service och de tjänster som stöder dem som drabbats av det ökade våldet, konstaterar Biaudet.

 - Kommunerna saknar specifika strukturer för att hjälpa offren, unga och gamla kvinnor, som utsatts för våld från sina nuvarande eller tidigare partners. Detta våld är särskilt traumatiskt just för att förövarna är personer i deras närmaste krets.

 - Även kommunerna måste rikta resurser och utbilda personal för att primärvården bättre ska kunna möta behoven hos våldsoffren. Tredje sektorn kan inte ensam ansvara för den fortsatta vårdens tjänster. Det är bra att Helsingfors stad nu korrigerar bristerna på vården för människohandelsoffer - på samma sätt måste vi trygga tillräcklig vård för alla offer för sexuellt våld, säger Biaudet.

Coronakrisen drabbar på olika sätt i olika länder, men Världshälsoorganisationen har rapporterat om en markant ökning av våld i hemmen globalt. Var tredje kvinna har varit med om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i Europa.

 - Det är även viktigt att sexualbrottslagstiftningen nu förnyas. Men tyvärr är det många av offren som inte får sina ärenden prövade i domstol, detta gör det desto viktigare att vi har tjänster och service som fungerar för de drabbade just nu, säger Biaudet.

 
Eva Biaudet

Gruppanföranden

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00