Glysofat, läkare, pälsdjur och Kraft

01.11.2020 kl. 09:39
Miljöfrågor väcker ofta starka reaktioner hos oss österbottningar.

Av den orsaken, föga överraskande, upprörde nyheten om Forststyrelsens användning av glyfosat i den österbottniska skärgården nyligen många. Bland annat 700 kvadratmeter i Norrnäs och 90 kvadratmeter i Töjby har blivit besprutat med ämnet, som bland annat naturresursinstitutet LUKE konstaterat vara speciellt giftigt för våra vattendrag.

Att i bekämpning av vresros använda sig av ett ämne som riskerar att förgifta annan växtlighet, till exempel havtornsbuskar, och även sköljas ner i vattendragen är ifrågasättbart då det finns andra metoder att använda sig av.  Myndigheternas ansvar är att värna och skydda naturen.

Som en följd av Forststyrelsens ageranden lämnade jag in en skriftlig fråga till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä med frågeställningen varför myndigheter inte bär samma ansvar som medborgare om vår natur.

Svaret, som anlände för några dagar sen, innehöll konstaterande om att Forststyrelsen till största delen utför vresrosbekämpningen mekaniskt, men att denna metod inte alltid är tillräcklig.  I svaret sades även att Forststyrelsen har samma rättigheter och skyldigheter när det gäller användning av växtskyddsmedel som växtskyddsmedelsanvändare och att man ska värna om den inhemska naturens mångfald.

Tillit är A och O gällande naturskydd. Forststyrelsens agerande i skärgården leder till en större fråga om naturskyddsprogram överlag. När naturskyddsprogram inrättas förväntar sig lokalbefolkningen att myndigheterna ska sköta om skärgården och dess mångfald med lika stor omsorg som de själva gjort i århundranden. Här finns det att jobba med, på flera plan.

En annan skriftlig fråga ställde jag åt en kultur- och vetenskapsminister Annika Saarikko gällande antalet studieplatser till läkarutbildningen och hur jämlik vård ska kunna garanteras till alla. Ifjol fanns det närmare 300 ofyllda läkartjänster i hälsovårdscentralerna i landet, även svenskspråkiga sådana.

I svaret sades att studieplatserna till läkarutbildningen har ökat och kommer att fortsätta öka – även fler har examinerats, men en större fråga är hur man ska få de unga läkarna att intressera sig för en karriär som hälsocentralsläkare. Många söker sig nu till den privata sidan.

Avslutningsvis två positiva saker för nejden. Den hårt drabbade, och för österbottniska landsbygden så viktiga, pälsdjursbranschen fick i torsdags beslut om ett välbehövligt stöd. Pälsdjursuppfödarna kan nu få ett stöd på 80 000 euro totalt. I tider som dessa måste företagens överlevnad stödas.

I lagspel är det alltid svårt att stiga till nästa nivå men genom en jämn och stark insats hela säsongen gjorde Krafts herrlag det. Grattis till platsen i division 2.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Remissdebatt om statsrådets klimatpolitiska redogörelse 2030.

Gruppanförande 27.9.2017, ledamot Anders Adlercreutz,
27.09.2017 kl. 14:30

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2018

Gruppanförande 20.9.2017, Joakim Strand
20.09.2017 kl. 10:36

Planen för den offentliga ekonomin 2018-2021

Gruppanförande 27.6.2017, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
27.06.2017 kl. 15:00

Förändringarna i arbetslivet. Statsrådets framtidsredogörelse, del 1.

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen 20.6.2017
20.06.2017 kl. 15:00

Statsrådets meddelande till riksdagen om en förändring i regeringens parlamentariska bas

Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen, Anna-Maja Henriksson
19.06.2017 kl. 13:12

Remissdebatt om planen för de offentliga finanserna 2018 – 2021

Gruppanförande 3.5.2017, Svenska riksdagsgruppen, Mats Nylund
03.05.2017 kl. 14:16