Glysofat, läkare, pälsdjur och Kraft

01.11.2020 kl. 09:39
Miljöfrågor väcker ofta starka reaktioner hos oss österbottningar.

Av den orsaken, föga överraskande, upprörde nyheten om Forststyrelsens användning av glyfosat i den österbottniska skärgården nyligen många. Bland annat 700 kvadratmeter i Norrnäs och 90 kvadratmeter i Töjby har blivit besprutat med ämnet, som bland annat naturresursinstitutet LUKE konstaterat vara speciellt giftigt för våra vattendrag.

Att i bekämpning av vresros använda sig av ett ämne som riskerar att förgifta annan växtlighet, till exempel havtornsbuskar, och även sköljas ner i vattendragen är ifrågasättbart då det finns andra metoder att använda sig av.  Myndigheternas ansvar är att värna och skydda naturen.

Som en följd av Forststyrelsens ageranden lämnade jag in en skriftlig fråga till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä med frågeställningen varför myndigheter inte bär samma ansvar som medborgare om vår natur.

Svaret, som anlände för några dagar sen, innehöll konstaterande om att Forststyrelsen till största delen utför vresrosbekämpningen mekaniskt, men att denna metod inte alltid är tillräcklig.  I svaret sades även att Forststyrelsen har samma rättigheter och skyldigheter när det gäller användning av växtskyddsmedel som växtskyddsmedelsanvändare och att man ska värna om den inhemska naturens mångfald.

Tillit är A och O gällande naturskydd. Forststyrelsens agerande i skärgården leder till en större fråga om naturskyddsprogram överlag. När naturskyddsprogram inrättas förväntar sig lokalbefolkningen att myndigheterna ska sköta om skärgården och dess mångfald med lika stor omsorg som de själva gjort i århundranden. Här finns det att jobba med, på flera plan.

En annan skriftlig fråga ställde jag åt en kultur- och vetenskapsminister Annika Saarikko gällande antalet studieplatser till läkarutbildningen och hur jämlik vård ska kunna garanteras till alla. Ifjol fanns det närmare 300 ofyllda läkartjänster i hälsovårdscentralerna i landet, även svenskspråkiga sådana.

I svaret sades att studieplatserna till läkarutbildningen har ökat och kommer att fortsätta öka – även fler har examinerats, men en större fråga är hur man ska få de unga läkarna att intressera sig för en karriär som hälsocentralsläkare. Många söker sig nu till den privata sidan.

Avslutningsvis två positiva saker för nejden. Den hårt drabbade, och för österbottniska landsbygden så viktiga, pälsdjursbranschen fick i torsdags beslut om ett välbehövligt stöd. Pälsdjursuppfödarna kan nu få ett stöd på 80 000 euro totalt. I tider som dessa måste företagens överlevnad stödas.

I lagspel är det alltid svårt att stiga till nästa nivå men genom en jämn och stark insats hela säsongen gjorde Krafts herrlag det. Grattis till platsen i division 2.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
igår kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48