Hälsa och arbete i fokus

18.10.2020 kl. 10:47
Inledningsvis vill jag passa på att tacka all hälsovårdspersonal samt alla andra som alltjämt orkar uppmuntra varandra och kämpa mot den gemensamma osynliga fienden coronaviruset.

Den svåra situationen i bl.a. Vasaregionen men även på övriga håll i landet kräver såväl stor flexibilitet av olika grupper som disciplin att på personligt plan följa rekommendationer. Vi bör vara på vår vakt även i regioner som för tillfället har läget väl under kontroll. Tillsammans har vi alla möjligheter att klara denna kris.

 

Under senaste två veckor i riksdagen har fokus förutom på åtgärder relaterat till korona även legat på budgeten för år 2021, som faktiskt innehåller flera åtgärdshelheter som ger hopp och framtidstro för finländare i alla åldrar och i olika livssituationer.

Budgeten fokuserar på hälsa och arbete och innehåller bl.a. flera akuta krisåtgärder och satsningar på framtiden; elskatten för industrin sänks till EU:s miniminivå, för att stärka exportindustrins konkurrenskraft fortsätter halveringen av farledsavgifterna, med hjälp av det nya tilläggsavdraget i beskattningen uppmuntras företag att bedriva forskningssamarbete med högskolor och universitet och småföretagare stöds genom en höjning av momsgränsen. Dessutom styrs mer resurser till ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, och hundratals miljoner satsas på barn och unga bland annat genom en sänkning av dagisavgifterna.

Budgetrian innebar även beslut om åtgärder som försäkrar att vi uppnår mellanmålsättningen på 30 000 nya arbetsplatser och regeringen kommer även att fatta ytterligare beslut, vars sysselsättningseffekter är hela 50 000 arbetsplatser till. Coronan har tyvärr drabbat sysselsättningen särskilt bland unga kvinnor och det är därför glädjande att regeringen har förbundit sig till att granska kommande sysselsättningsåtgärder även med tanke på jämställdheten mellan könen.

Vidare innehåller budgeten målmedvetna steg som garanterar att Finland även i fortsättningen är en internationellt attraktiv plats för utbildning, forskning och innovationer. Faktorer som ökar Finlands attraktivitet bland utländska investerare är bland annat trygghet, jämställdhet, god utbildning och ett fungerande rättssystem. 

Även diskussioner med ministerier kring hur vi i Österbotten kan bidra med goda projekt kopplat till återhämtningen inom EU har kommit väl igång. För Södra Österbottens del finns alla möjlighet bl.a. kring cirkulär ekonomi, biogas samt fortsättning på och vidareutveckling av tidigare Business Finland - projekt. Överlag innebär de kommande årens enorma världsomspännanande satsningar på bland annat energi- och miljöteknologi stor ny exportpotential för i synnerhet österbottniska företag. 

Joakim Strand

Gruppanföranden

Regeringens ekonomiska politik och den ekonomiska utvecklingen

Regeringens ekonomiska politik och den ekonomiska utvecklingen i Finland, interpellation Gruppanförande 5.11 2014/ Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
05.11.2014 kl. 15:00

Den samlade energipolitiken

Gruppanförande Christina Gestrin, Svenska riksdagsgruppen Statsministern upplysning om den samlade energipolitiken 7.10 2014
07.10.2014 kl. 15:00

Den samlade energipolitiken

Gruppanförande Christina Gestrin, Svenska riksdagsgruppen Statsministern upplysning om den samlade energipolitiken 7.10 2014
07.10.2014 kl. 15:00

Ökad ojämlikhet

Interpellationen om den ökande ojämlikheten och låginkomsttagares försörjningsproblem. Gruppanförande 23.9 2014, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen
23.09.2014 kl. 15:00

Budgetförslaget 2015

Remissdebatt om budgetförslaget 2015. Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen, Mikaela Nylander 16.9 2014
16.09.2014 kl. 15:21

Polisens resurser

Interpellationsdebatt om polisens resurser 10.9 2014 Ulla-Maj Wideroos, Svenska riksdagsgruppen
10.09.2014 kl. 15:00

Läget i Ukraina

Statsministerns upplysning om läget i Ukraina. Jörn Donner 2.9 2014, Gruppanförande
02.09.2014 kl. 15:00