Bergqvist vill se sänkta och skäliga elöverföringskostnader

12.10.2020 kl. 19:38
På måndagen publicerade YLE en granskning över elbolagens höjda elöverföringspriser de senaste åren. Svenska folkpartiets riksdagsledamot och vice ordförande Sandra Bergqvist ser utredningen som ett positivt steg i frågan om vad man ska göra för att tackla problemet.

- Den här granskningen tar fasta på det som många finländare redan en längre tid upplevt – prishöjningarna har inte varit skäliga, säger Bergqvist.

De höjda elöverföringspriserna har hittills oftast motiverats med kostnaden för utbyggnad av elnätet och investeringar i att göra elnätet stormsäkert. Enligt YLE:s granskning utgör dessa investeringar dock enbart en liten del av den faktiska prishöjningen för konsumenten.
 
- Så pass markanta höjningar av priserna som det nu varit måste kunna motiveras. Om priserna höjs måste investeringar göras i samma takt, säger Bergqvist

I regeringsprogrammet står det att möjligheterna för att begränsa den årliga höjningen av elöverföringsavgifter ska utredas. Bergqvist hoppas på att man i samband med den här utredningen inte enbart stävjar prishöjningarna utan ser över systemet i sin helhet.
 
- Det finns ett tydligt systemfel. Konsumenterna har helt fallit utanför ekvationen då ändringar gjordes i Energimyndighetens regelverk för fem år sedan. Konsumenterna måste få valuta för pengarna säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15