Stöd till beskogning är praktiskt klimatarbete

05.10.2020 kl. 11:53
Regeringen beslöt i dag, enligt regeringsprogrammet och beslut gjorda på regeringens klimatmöte i Nordsjö tidigare i år, om ett temporärt stöd för beskogning för att öka kolbindningen och på så vis bekämpa klimatförändringen.

- Beskogning är en mycket konkret åtgärd för att binda kol och skapa så kallade kolsänkor, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Stödet som riktas till områden som inte annars nyttjas är ett steg på vägen för att uppnå regeringens mål om ett klimatneutralt Finland år 2035. 

- Allra viktigast är det naturligtvis att minska de fossila utsläppen så snabbt och effektivt som möjligt, men det är också oerhört viktigt att sörja för en ökad kolbindning och här är jord- och skogsbruk de enda näringarna som kan bidra till detta, säger Thomas Blomqvist.

Stödet kan ges för beskogningsprojekt på områden som inte är jordbruks eller skogsbruksmark. I praktiken betyder det här tidigare jordbruksmark som inte mera odlas och tidigare torvtäcktsområden. Finansieringen består av en kostnadsersättning för planteringen och en skötselpremie som betalas ut senare.

- Det här är en åtgärd vi gör för kommande generationer. Till en början upptar plantskogen inte så mycket kol från atmosfären, men då träden på allvar sätter igång att växa kunde man jämföra koldioxidintaget med hur aptiten ökar hos växande tonåringar, säger Thomas Blomqvist.

- Stödet bidrar till en minskad mängd klimatgaser dels, genom att träden binder koldioxid och dels genom jordmånens minskade växthusgasutsläpp och ökade kollager. Dessutom kommer träden om några årtionden kunna bidra till en råvara som grund för en rad klimatsmarta produkter som kan ersätta produkter vi idag framställer av fossila råvaror. Redan nu kan man tillverka cellulosabaserade textilier, vattenfasta hinnor och medicinska produkter. Ser vi in i framtiden kommer de här möjligheterna bara att öka, säger Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Vi kan bättre.

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 2019
07.11.2018 kl. 14:44

Statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande 23.10 2018 hållet av ledamot Stefan Wallin
23.10.2018 kl. 14:57

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Gruppanförandet hålls av ledamot Thomas Blomqvist tisdag 16.10 2018.
16.10.2018 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

Gruppanförande 18.9.2018
18.09.2018 kl. 13:00

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00